Inventarier - ändra redovisat värde

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
Hej,

Fråga 1:

Jag flyttade över min bokföring till eEkonomi för några månader sedan, med den följde två inventarier som har avskrivits under några månader. När jag startade med eEkonomi så satte jag anskaffningsvärde till inköpspriset. Nu ett par månader senare ser jag att redovisat värde inte räknar av de avskrivningar som gjordes före flytten till eEkonomi. Jag gjorde då en sänkning av redovisat värde med följden att det skapades ytterligare en verifikation för avskrivning enligt

1229 - Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg   3 007,88 Kredit
7832 - Avskrivningar på inventarier och verktyg    3 007,88 Debet

Är det rätt sätt att korrigera avskrivningarna på? Det känns som att jag har avskriviningar för dubbla beloppet för tiden före eEkonomi nu.

Fråga 2:
Är det ok att i efterhand sänka nyttjandeperioden, kommer avskrivningarna öka lite automatiskt för de månader som återstår?

Mvh
Markus
Foto på Mapkus

Mapkus

 • 528 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,536 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Markus
Fråga 1 är svår att besvara så det får börja med en motfråga;
Registrerade du den ackumulerade avskrivningen också när du flyttade bokföringen?
Fråga 2
Ja det är ok att ändra avskrivningsplanen, automatiken får du bevaka så den blir som du vill ha den.

Mikael
Foto på Mapkus

Mapkus

 • 528 poäng 500 badge 2x thumb
1: nej det gjorde jag inte. Kan jag göra det nu, och hur gör jag i så fall? Ska jag i så fall vända alla avskrivningar som Visma har gjort?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,536 poäng 50k badge 2x thumb
Ja du kan lägga in de ackumulerade avskrivningarna konto 1229 kredit och 7832 debet på samma sätt och med samma datum som alla andra siffror du matat in i det nya programmet vid uppstart.

Nej du behöver inte vända alla avskrivningar som Visma har gjort, du kan nöja dig med att se vilket bokfört restvärde inventarierna har nu och jänföra det med det värde du tycker är rimligt nu.

Mikael