Inventarier från EF till AB - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 12 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Jag har under enn antal år bedrivit en EF men nu även startat ett AB. Både företagen kommer tills vidare att finnas kvar, men jag skulle vilja få över en del inventarier som är under avskrivning från EF till AB. Hur gör jag detta på bästa sätt?
Foto på Sampletekk

Sampletekk

 • 714 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 12 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Du flyttar över dem till ab för förslagsvis det bokförda värdet - anskaffning minus ackumulerade avskrivningar
Betalning behöver ju knyte ske utan du kan i ab bokföra en skuld och i ef en fordran.
Om båda parter är momsregad och ett avtal upprättas behöver moms kntevläggas på överlåtelsen.
Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
.....inte ske.....:)
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
....moms inte erläggas.....:)
små tecken i mobilen
Ursäkta
Foto på Sampletekk

Sampletekk

 • 714 poäng 500 badge 2x thumb
Ok,tack för svar. Hur ska detta bokföras, (på båda sidor)?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Ef
Kredit 1220
Debet 1229
Debet 1680

Ab
Debet 1220
Kredit 2893

Om båda parter är momsregade och betalning ej sker

Mikael