Vill ha funktionen att få senast använda fakturadatum på nya kundfakturor

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Låsa fakturadatum - Administration

Vid retroaktiv inläggning av nya fakturor (i mitt fall 100-tals) i bokföringssystemet vill jag få senast använda fakturadatum föreslaget som fakturadatum, istället för som nu dagens datum.

Denna funktion finns ju när man lägger in leverantörsfakturor, så varför finns inte funktionen att välja även på kundfakturor. Det är inte ovanligt att man som bokföringsbyrå får en bunt redan skickade fakturor från kunden som man lägger in retroaktivt i kundreskontran.
Foto på danbrylde

danbrylde

  • 392 poäng 250 badge 2x thumb
  • frustrerad

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.