Förbättrad funktion för rabattavtal - Administration

 • 16
 • Idé
 • Uppdaterades för 5 år sedan
 • Under bevakning
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej, vi skulle vilja ha en möjlighet att under Rabattavtal kunna lägga in att t ex Artikelgrupp 12 till och med 96 ska läsas från t ex prislista 8. (Vore bra med en macrofunktion el dyl)
Det är ett otroligt jobb att lägga in varje artikelgrupp för sig på prislista 8.
Förutsatt att avtalet är satt att läsa från en annan prislista förstås :-)
Samma gäller för artikelnummer också om möjligt.
Artikelgrupp är dock viktigast. Då vi har många leverantörer med många artikelgrupper var. Och olika kunder får olika rabatter på olika leverantörers artikelgrupper.
MVH
Stefan Åberg
Bilhuset Bergeforsen AB
Industrigatan 1
861 38 BERGEFORSEN
Tel: 060 - 57 95 97
email: info@bilhuset-bildelar.com
Hemsida: www.alltihop.se
Foto på Bilhuset Bildelar

Bilhuset Bildelar

 • 666 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 16
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Med många prislistor och artikelgrupper förstår jag att arbetet blir omfattande. Jag tar din idé vidare till vår utvecklingsavdelning.
Tack för att du tog dig tid att framföra den till oss!
Foto på linda

linda

 • 202 poäng 100 badge 2x thumb
Kund - Flik 2 Fler uppgifter - Rabattavtal

Saknar jag en funktion på rabattavtal.
Idag kan man endast sätta en rabattsats i %. Vi skulle bli hjälpta av att ha möjlighet att ange rabatt i kronor och ören!

This reply was created from a merged topic originally titled
Rabattavtal - ange rabatt i kronor och ören.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag lägger till din idé i en tidigare tråd med önskemål kring rabattavtal så vi har alla synpunkter på samma ställe. Tack för att du tog dig tid att framföra din idé till oss!
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej,

Tack för två bra förslag! Jag och utvecklingsprojektet har diskuterat utifrån era beskrivningar.

Arbetet kring artikelgrupper och prislistor förstår vi utifrån beskrivningen att det finns utrymme för förbättring och effektivisering.

Vad gäller rabatt i kronor och ören, beskriv gärna i vilket scenario du har nytta av just detta så vi får en korrekt bild av problematiken idag och vad det skulle ge för nya möjligheter.

För att kunna prioritera åtgärder kring rabattavtal i programmet behöver vi bra underlag och försäkra oss om att det skulle ge majoriteteten av användarna mervärde i programmet. Skriv gärna i tråden eller gilla idéerna om fler har behov av detta.
Foto på linda

linda

 • 202 poäng 100 badge 2x thumb
Vad gäller rabatt i kronor och ören, så har vi prissättning via "prislista". Idag har vi behov av att kunna rabattera vissa artiklar inte med % utan t ex 1,50öre/st för en speciell kund.
T ex
Kund 1430 ligger på prislista 2 generellt för samtliga artiklar.
Specialpris på artikel 121212 13kr
Enl prislista 2 är det ordinarie priset 14,50kr.
Kunden ska alltså ha en rabatt på 1,50kr/st.
Ett eget rabattavtal skapas för just denna kund där prislista 2 lägges generellt och i dagsläget måste vi sätta 0kr pris på artikel 121212. Rabatten blir 0,1034482% och detta går tyvärr inte att skriva i rabattavtalet. Dessutom kan ju priset i prislista 2 ändras vid en ev. prisjustering och då stämmer inte rabatten på 1,50:-/st längre!
Foto på Fillllle

Fillllle

 • 646 poäng 500 badge 2x thumb
Detta hade varit JÄTTEBRA!!! då slipper man räkna ut konstiga höga rabattsatser som bara ser dåligt ut mot kund! Möjlighet att sätta nettopriser på artiklar hade varit super och det kan inte vara så svårt för visma att koda fram en sådan lösningen när det idag finns en funktion för rabattsats.

Hur går det för er visma, någon lösning än?
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Tack för bra beskrivning Linda, nu förstår jag bättre.
Foto på Fillllle

Fillllle

 • 646 poäng 500 badge 2x thumb
Arbeta med detta intensivt, jag tror detta kommer bli en mycket bra lösning.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej,

Kul att se att fler skriver i tråden! Någon lösning har vi inte på plats ännu men vi bevakar detta önskemål och tar tacksamt emot alla synpunkter som hjälper oss i prioriteringen av funktionen till framtiden.
Foto på Eva

Eva

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
Hej
Har sett att det är flera som efterlyser radrabatter i form av kronor och öre istället för procent. Hur långt har ni kommit med detta ? Det är ett stort problem för oss då det är många kunder som har specialpriser, i kronor och öre.
När kan ni ha detta problem löst ??

This reply was created from a merged topic originally titled
Efterlyser radrabatter i kronor och ören i Administration.
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Jag infogar dina synpunkter i en tidigare tråd om samma funktionalitet.
Foto på Fillllle

Fillllle

 • 646 poäng 500 badge 2x thumb
undrar också... borde ni kunna lösa ganska omgående!
Foto på Jessica Erixon

Jessica Erixon, Fd Anställd

 • 580 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!

Det är verkligen roligt att många har skrivit i tråden och gett sina synpunkter och mycket bra input. Det är otroligt viktigt i vårt utvecklingsarbete!

Vi är lyckligt lottade att ha många engagerade kunder som kommer med bra önskemål och bra input på programmet.

I utvecklingsarbetet jobbar vi kontinuerligt med alla de förslag vi får in. Till slut måste vi ändå prioritera vad som ska med i kommande versioner. Detta är ett ständigt pågående arbete och som utvärderas under resans gång. Med detta som grund väljer vi därför att inte gå ut och säga om eller när en ny funktionalitet kan komma att införas.

Som Helene tidigare skrivit så håller vi fortsatt bevakning på detta önskemål.

Hälsningar
Jessica
Foto på Hans Adamsson

Hans Adamsson

 • 152 poäng 100 badge 2x thumb
Separata kundprislistor -

Vårt problem har anknytning till "förbättrad funktion för rabattavtal".
Vi har separata prisavtal med cirka 20 kunder. Varje avtal omfattar en mindre del av vår totala prislista på över 1000 artiklar , som vi kallar den generella prislistan.

Alla ingångna avtal är olika, de börjar och slutar vid olika tider och priserna är olika och har inte något enkelt matematiskt samband med den generella prislistan, d.v.s. det finns ingen rabatt i procent eller kronor som binder dem samman med den generella prislistan.

En avtalskund kanske har 2-10% av vårt totala sortiment i sitt avtal. Övriga produkter köper den kunden med priser den generella prislistan.

När en avtalskund i dag beställer en vara måste vi manuellt kontrollera om den ligger på kundens avtalslista eller inte. I det senare fallet gäller, som sagt ovan, den generella prislistan.

Alltså berörs varje avtalskund av två prislistor, den egna med de få avtalade varorna och generella.

Om vi ger varje avtalskund en egen prislista ingår hans avtalade priser på ca 5-10% av artiklarna och resten skall lånas in från den generella listan.
Om vi ändrar ett pris på den generella listan bör vi ändra samma pris på varje avtalskunds prislista. MYCKET OPRAKTISKT! BLIR LÄTT FEL!

LÖSNING:
Varje kund kan ha en förstahands- och en andrahands-prislista prislista.
Om Kund-A har egna, avtalade priser på 20 artiklar lägger vi in dessa priser på prislista Kund-A. När en order skrivs söker systemet först denna prislista. Om artikeln inte återfinns går systemet automatiskt över till kundens andrahandsprislista som i vårt fall är den generella prislistan.

RESULTAT:
MYCKET mindre arbete och mycket mindre risk för fel. Mycket tydligare och överskådligare.

Detta är för oss viktig förbättring!
Hans Adamsson, kund 531421

This reply was created from a merged topic originally titled
Separata kundprisprislistor i Administration.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag lägger till ditt inlägg i tråden om förbättrad funktion för rabattavtal så vi har allt samlat på ett ställe.
Tack för att du framförde dina synpunkter till oss!
Foto på Jessica Erixon

Jessica Erixon, Fd Anställd

 • 580 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!

Tack för en bra idé samt att den var väl beskriven.

Det underlättar mycket med bra beskrivningar när vi ska ta upp och diskuterar de idéer som kommer in till oss.

/Jessica
Foto på sharkgordon

sharkgordon

 • 2,234 poäng 2k badge 2x thumb
Vi skulle precis som Stefan på Bilhuset önska en sådan funktion. Skulle underlätta arbetet med priser, artiklar massor. bra ide!
Foto på Torbjorn

Torbjorn

 • 96 poäng 75 badge 2x thumb
Undrar om det händer något med utveckligen av detta? Det är dessutom intressant att man kan välja om man vill rabattera i kronor eller procent om man gör det direkt på följesedeln men att detta inte finns som val i avtalen (som problemet beskrivs ovan)
Tacksam för uppföljning.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej, tack för input i den här frågan. Som det ser ut i dagsläget finns det andra önskemål som efterfrågas i större utsträckning och som därmed prioriteras högre. Vi gör en utvärdering av alla önskemål till varje version och även löpande under utvecklingsarbetet, så era förslag kring rabattavtalsfunktionen är inte bortglömda på något sätt.
Foto på KiRanz

KiRanz

 • 422 poäng 250 badge 2x thumb
Händer det någonting i detta ämne?
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej på er, som uppdatering i den här frågan så står det just nu ganska stilla.

Det vi kan konstatera när vi nu jobbar mer än någonsin med önskemålen på forumet är att det händer saker från dag till dag. Det vi planerar att göra kan helt komma att revideras när diskussioner tar fart på forumet och vi försöker ta hand om så mycket som möjligt utifrån den tid och utrymme vi har i varje version.

Fortfarande finns det förbättringar som diskuteras i större utsträckning bland användarna här på forumet och därför får de gå före. Jag tycker inte att ni för den delen ska vara nöjda med mitt svar :) Det är just era beskrivningar och fortsatta input i de olika idéerna som gör forumet levande och det påverkar hur vi prioriterar och diskuterar i utvecklingsteamet i allra högsta grad.
Foto på Bilhuset Bildelar

Bilhuset Bildelar

 • 666 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!
Tycker det borde vara ganska enkelt att implementera en universal sökfunktion som beskrivs ovan, i databasen.
Det är ju som sagt standard i de flesta oika program man använder och på "nätet"

Det blir klart svårjobbat i och med dagens svåra sökfunktion som ger "svårfångade" svar.

Hoppas på ett uppvaknande från övriga medlemmar :-)
Foto på Charbel

Charbel

 • 448 poäng 250 badge 2x thumb
Hej jag har också velat få ett bättre rabatt avtal och även kunna rabattera artiklar på fler sätt än dagens två enkla alternativ.

se mina inlägg i forumet.

http://forum.vismaspcs.se/people/cand...
Foto på Joakim J

Joakim J

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb

Hej,

Vi har samma behov också. Vi  behöver ha möjlighet att lämna rabatt i kronor och ören istället för %. Vad rekommenderar ni annars att man skall göra?

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.