Problem med kolumnbredd på anpassad utskriftsmall

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Vill ha smartare textrader i Administration

Jag använder Visma Förening, version 2013.01. Eftersom jag har behov av att skriva mycket text på kundfakturor anpassade jag mallen så att fältet Benämning blev mycket bredare. Men när jag sedan skulle mata in texten, upptäckte jag att fältet ändå bara tillät 60 tecken. Vad finns det då för mening att kunna anpassa mallarna?
Foto på KJ

KJ

  • 126 poäng 100 badge 2x thumb
  • frustrerad

Publicerades för 6 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.