Jag är glad

Visma Lön 100/300/600 - version 2013.0

Nyheter i Visma Lön 100/300/600

  • Ändringar på kontrolluppgifter

  • Kontoplan BAS 2012


Nyheter i Visma Lön 300/600

  • Förändringar i rapportering till Collectum

  • Maskinentreprenörerna i rapporteringsfunktionen LÖSEN

  • Förenklad hantering av bankfil till Swedbank

  • Förändringar gällande kopplingar mellan lönearter för övertid och timlön


Nyheter i Visma Lön 600

  • Förändringar i SCB Konjukturlönestatistik

  • Sjuklönestatistiken byter namnOm du har serviceavtal - Ladda ner versionen
Svar