Periodisering av leverantörsfaktura på balansdagen (AB) - Administration

 • 2
 • 5
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Nu när bokslutsarbetet rullat igång har jag lite fundering hur jag bäst periodiserar inkomna leverantörsfakturor under 2012 som avser år 2013.

Bäst jag förtydligar min problematik med ett exempel nedan.

Vi bokför fakturor enligt fakturametoden och innan vi gick på julledighet inkom det ett antal leverantörsfakturor som avser år 2013, t.ex. mobilabonnemang.
Fakturan inkom alltså 15 dec 2012 men avser mobilabonnemang för Q1 år 2013.

Fakturan är på 30 dagars kredit och ska därför betalas in den 15 januari 2013.
Kostnaden ska såklart belasta år 2013 men i och med att förfallodatumet inte är förrän 15 januari kan jag inte boka den under konto 1790, förutbetald kostnad,

För att inte kostnaden ska belasta år 2012 är jag mer eller mindre tvungen att använda ett 29xx konto. Men eftersom jag vill kreditera mobilkostnaden gör att jag måste då debitera ett skuldkonto, vilket i praktiken innebär en tillgång. Då har jag helt plötsligt förvandlat en leverantörsskuld till en tillgång... Hur jag än vrider och vänder på det hittar jag ingen bra lösning.

Nu är det inte hela världen hur en mindre kostnad belastar rätt år eller inte. Dock så stod jag inför samma problematik i samband med förra årets bokslut. Då gällde det vår lokalhyra på 400 000 kr som skulle betalas i förskott för Q1. Eftersom förfallodagen var den 31 december förra året inträffade på en lördag, drogs inte pengarna från banken förrän den 2 januari, vilket jag inte tog i beaktande då.

Jag hade i godan ro bokat detta under 1710, förutbetalda hyror. Eftersom pengarna inte drogs förrän den 2 januari resulterade det i att vårt företag fick en ganska så kraftigt uppblåst balansräkning på balansdagen, d.v.s. 400 000 kr för mycket på vårt bankkonto. Jag påtalade detta för vår revisor så fort jag upptäckte fadäsen, och även fast vår revisor inte påbörjat bokslutet när jag påtalade misstaget valde han att inte korrigera felet.

Detta har stört mig mer eller mindre hela året och det gör sig särskilt påmint nu när jag kört igång med detta bokslut. Vore ytterst tacksam om någon har en bra lösning på problemet, så jag kan begrava min demon en gång för alla.
Foto på Vingman

Vingman

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 2
 • 5
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Vingman

Det var en trevlig fråga för både du och jag vet att man inte kan utläsa resultat ur bokföringen om man inte har gjort periodiseringar så att rätt intäkter och rätt kostnader hamnar i rätt period.

Först tar vi lite teori.

Konto 17xx används för periodisering av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Här periodiseras de kostnader som bokförts under året, men som helt eller delvis avser tid efter bokslutsdagen, t.ex. försäkringar, hyror, leasingavgifter, fordonsskatter, abonnemangsavgifter mm. Samma sak gäller intäkter som har bokförts efter bokslutsdagen men som helt eller delvis avser tid före bokslutsdagen, t.ex. bonus, anställningsstöd, m.m.

Konto 29xx används för periodisering av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Här periodiseras de kostnader som har bokförts efter bokslutsdagen, men som helt eller delvis avser tid före bokslutsdagen, t.ex. telefon, el, drivmedel m.m. Samma sak gäller intäkter som har bokförts före bokslutsdagen men som helt eller delvis avser tid efter bokslutsdagen. Det vanligaste exemplet här är hyresintäkter.

Eftersom du använder fakturametoden spelar det ingen som helst roll när fakturorna blir betalda. Frågan är istället när fakturan bokförs. Fakturor bokförs då du läser in en leverantörsfaktura (fakturadatumet) i administration och skriver ut leverantörsfakturajournalen. När du läser in en leverantörsfaktura bokförs den mot konto 2440 som ligger i balansräkningen. När leverantörsfakturan sedan betalas försvinner leverantörsskulden. Jag misstänker att du tolkar begreppet ”FörutBETALD” att den fakturan måste vara betald men namnet är på kontot lite felvisande när man använder fakturametoden. Vi kanske skulle föreslå ett namnbyte på begreppet till ”Förutbokförd”, när man använder fakturametoden.

Svaret på din fråga är; Jo, det är bara att bokföra mot 1790 förutbetald kostnad. Det spelar ingen roll att fakturan betalas den 15 januari 2013.

Jag brukar inte periodisera kostnader som understiger 5 000 kr.

Förra året gjorde du helt rätt med hyran. Eftersom fakturadatum var i 2011 ska kostnaden/fakturan bokföras per 2011och eftersom kostnaden avsåg 2012 så bokade du kostnaden gissningsvis mot 1710 Förutbetald hyreskostnad. Det väsentliga är att kostnadskontot för hyra, 5010 innehåller 12 perioder med hyra. Jag hade gjort på exakt samma sätt som du. Att balansräkningen blir uppblåst är helt ok. Om du skulle vara proffsig skulle du återfört den förutbetalda kostnaden om 400 000 på följande vis. Den första januari 2012 hade du bokat 133 333 kr 5010/1710, den 1 februari 2012 hade du bokat 133 333 konto 5010/1710 och den 1 mars hade du slutligen bokfört 133 334 kr mot konto 5010/1710 så hade kostnaderna för hyra hamnat i rätt period.

Det finns ett par olika varianter på hur man kan lösa problematiken med periodiseringar. Vissa väljer att alltid kontera kostnadskonton då de läser in leverantörsfakturur. Sen kan man göra månadsavslut och göra en egen verifikation som heter periodiseringar och kika igenom balans- och resultaträkningen och bokföra egna periodiseringar för att få ut ett rättvisande resultat för en månad. Det går att bygga proffsiga mallar.

Hälsningar
Pär
Foto på BDF Admin

BDF Admin

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Tidiga leverantörsfakturadatum - men olika framtida förfallodagar... över ett bokslut.


Hej.
Fått ett knippe fakturor från en tjänsteleverantör. Egentligen är det en kvartalsuppdelad abonnemangskostnad för ett helår, men man har sänt oss 4 separata fakturor, med samma fakturadatum, men med 4 framtida förfallodatum.
Det sista förfallodatumet är dessutom in på nästa verksamhetsår - alltså efter bokslutet som vi har 2014-06-30.

Lite grön på det här så följande frågor infinner sig:

1: Vad är rätt respektive smartast; att låta fakturorna "ligga" och sedan stansa in dem som vanligt, inför respektive förfallodatum, eller att lägga in dem alla nu/samtidigt (oattesterade) och sedan attestera innan utbetalning?

2: Annat sätt - periodisera?

3: Hur ska man sedan tänka kring den sista delbetalningen, som har fakturadatum 2013-11-12 och förfaller - efter bokslut - 2014-07-31?
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

 • 3,262 poäng 3k badge 2x thumb
Här har vi fått en liknande fråga där vår bokföringsexpert Pär ger ett utförligt svar kring periodisering. Jag slår därför ihop din fråga med denna och hoppas att du kan få svar och tips på hur du kan lösa det bäst.

Har du följdfrågor får du gärna återkomma här.

/Annie
Foto på BDF Admin

BDF Admin

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
Ja... Det var Pers text som föranledde mina frågor (läste inlägget tidigare ;-).
".....Frågan är istället när fakturan bokförs."
Skillnaden här är att vi inte fått 1 st faktura, som skulle kunna periodiseras över 17XX - vi har fått 4 st... bara det att de har samma fakturadatum och härrör till samma affärshändelse.

- Ska vi ändå betrakta dem såsom enskilda fakturor (och boka dem på traditionellt sätt, oavsett fakturadatum) eller
- Ska varje individuell faktura bokas mot 1790?
- Vilken blir skillnaden, i alternativen, i bolagets redovisning över 2440?

... puh...!
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,270 poäng 3k badge 2x thumb
Jag ska försöka hinna med att skriva en liten kommentar i morgon. Det är inte så knepigt.
Foto på BDF Admin

BDF Admin

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
Still waiting...
;-)
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,270 poäng 3k badge 2x thumb
Det här med att skicka fakturor till sina kunder ”knippevis” som avser leveranser/tjänster framåt i tiden är ett ofog som jag kraftigt ogillar. Jag har hittills bara stött på det beträffande hyresfakturor, men tydligen börjar förfaringssättet smyga sig in i andra verksamheter.

Därför ska du börja med att kontakta leverantören och be dem skicka endast en faktura/kvartal, de brukar vara medgörliga. Om jag har tolkat regelverket rätt får du göra som jag beskriver nedan.

Är bolaget momsregistrerat enl. faktureringsmetoden gäller att ut- och ingående moms ska redovisas när fakturan bokförs eller borde ha bokförts enligt god redovisningssed. Men... när det gäller förskott är det däremot betalningstidpunkten som styr. Får man en leverantörsfaktura som t.ex. avser hyra av kopiator för tre månader framåt så ska den ingående momsen dras av i den månad som fakturan blir betald. Det här gör att man måste använda kontot Vilande ingående moms (2648) när fakturan bokas in och sedan föra över momsen till Ingående moms (2641) när betalningen sker. Du förstår vilket krångel detta ställer till med om man får leverantörsfakturor som sträcker sig ett helt år framåt i tiden. Du nämner också förslaget att låta fakturorna ”ligga” men si det går inte. Bolaget har fått en skuld i och med att fakturorna ankommit och därmed ska de bokas in som leverantörsskuld. Om det inte går att säga upp avtalet med leverantören och bolaget är tvunget att betala alla fakturorna har bolaget fått en skuld i och med att leverantörsfakturorna dimper ner i brevlådan.

Sen har vi problematiken med periodiseringen. Oftast vill man att varje månad ska belastas med rätt kostnad för att kunna presentera tillförlitliga rapporter. Här måste du själv tänka till så du får en periodisering som är rimlig i just ditt fall. När du kommer till bokslutet så ska de kostnader som avser tiden efter bokslutsdagen periodiseras, men långt ifrån alltid. Tillämpar ni K2-regelverket så gäller det endast poster som överstiger 5 000 kr, och inte ens det ibland. En försäkring t.ex. som återkommer varje år behöver inte periodiseras om den antas variera med högst 20 % mellan åren.

Hur detta ska lösas i Administration (eller något annat program) med hjälp av periodiseringar och dylikt överlåter jag med varm hand till Vismas support.
Foto på Andreas A

Andreas A

 • 134 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled Periodiserad leverantörsfaktura - återföra till resultaträkningen nästa år.

Jag har bytt till eVISMA och har nu manuellt för in ingående balansen från föregående års utgående. En leverantörsfaktura på 2470 SEK blev periodiserad som jag förstår det.
Utgående balanser på konto 1790 med 2470 SEK och konto 2440 med -2470 SEK .
Vad jag förstår så ska man med en separat verifikation föra över detta från balansen in i resultaträkningen. Tacksam för tips till en nybörjare. Därefter kan jag förhoppningsvis bokföra betalningen av fakturan och fortsätta med årets bokföring.
Foto på PetraW

PetraW

 • 1,468 poäng 1k badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Behöver jag korrigera/periodisera fakturadatum? - eEkonomi.

Vi har fått 2 st olika hyresfakturor men med samma fakturadatum 150825 och förfallodatumen olika 151030 samt 151130.

Behöver jag korrigera/periodisera fakturadatum så det ligger i samma månad som förfallodatum? Eller räcker det med att båda datum ligger i samma kvartal?

Om så hur gör jag detta exakt i e-ekonomi?


/Petra
Foto på PetraW

PetraW

 • 1,468 poäng 1k badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette periodiseringskonton vid bokslut.

Hej!

Jobbar i eekonomi med AB och använder faktureringsmetoden.

Jag undrar hur jag behöver periodisera vid bokslut och gällande punkten nedan:

"Stämmer saldot på dina periodiseringskonto?

När alla periodiseringar är genomförda ska summan på dina periodiseringskonto stämma med summan av de periodiseringar som är upplagda. Öppna transaktionsanalysen för dina periodiseringskonto och kontrollera de verifikationer som är bokförda där. Om det finns verifikationer på periodiseringskonton som inte hör hemma där rättar du med en manuell verifikation."

Behöver jag då periodisera tex skatten som gäller lön/F-skatt för året men som är betald efter årets slut?

Hur ska jag tänka i övrigt gällande alla dessa verifikationer?

Är det generellt så att om kostnaden/verifikation på "periodiseringskonton" gäller året men är betald året efter och överstiger 5000kr så ska jag bokföra dessa på 17xx konton?

Och tvärtom om jag har inkomster/kostnader som gäller nästa år men är betalda i år så ska de periodiseras om de överstiger 5000kr/ver?

När jag går igenom mina periodiseringskonton enl. instruktionen i årsredovisningen, hur ska jag då tänka generellt?

Tacksam om någon har möjlighet att hjälpa mig!

 /Petra