Varför justeras inte månadslönen automatiskt? - Lön 300/600

  • 4
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Genomförda
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

Jag undrar varför vi själva måste räkna om och justera ned månadslönen vid ändrad sysselsättning, borde inte det kunna göras automatiskt för anställda som redan har en månadslön för 100 % sysselsättning angiven? Det har hänt hos oss att detta har missats vilket resulterat i att vi behövt göra löneavdrag i efterhand på en anställd. Inte kul!!

Vänliga hälsningar
Cajsa Moberg
Foto på Cajsa Moberg

Cajsa Moberg

  • 276 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 4
Foto på christel

christel

  • 2,228 poäng 2k badge 2x thumb
Kan också tycka att detta på något sätt borde höra ihop. Åtminstone någon form av flagga när % ändras, förslag till ny månadslön tex, som måste godkännas förstås.
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

  • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

De här tankarna är något vi har med oss sedan tidigare men som inte har blivit prioriterat
någon lösning för. Det är bra att ni tar upp det då efterfrågan och behov
såklart har en stor del i diskussioner om vad som ska göras.
Foto på Malin Sköld

Malin Sköld, Fd Produktansvarig Visma Lön

  • 9,962 poäng 5k badge 2x thumb

Hej!

I version 2015.0 av Visma Lön 100/300/600 kommer man få en upplysning att man även behöver korrigera månadslönen om man ändrar scheman och det blir en ny sysselsättningsgrad.

Version 2015.0 finns för nedladdning fr o m den 19 december på vismaspcs.se.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.