Kommentarsfält Leverantörsfaktura

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Leverantörsanteckningar - Administration

Skulle vara önskvärt att få ett kommentarsfält på leverantörsfakturor liknande den man har på kundfaktura. Är man mer än en som administrerar leverantörer, kan alla se ev viktig information såsom varför fakturan inte ska betalas, eller varför den ska delbetalas.
Foto på Jessica

Jessica

  • 678 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.