Kontering vid försäljning av personbil

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad

Jag vet att det finns flera trådar angående detta ämne sedan tidigare men jag får inte ihop det i alla fall.

Bokföringsår: Kalenderår

Vi köpte en personbil som företagsbil för 396 000 kr 20160108 (enligt bokslutet 2016 20160629) som enligt bokslutet skrevs av med (20%) 40 249 kr.

Kontering inköp: 1241/ 2440 - 2440/ 1930  396 000

Kontering avskrivning: 7834/ 1249  40 249

Bilen såldes 170626 för 300 000 kr och avskrivningen för 2017 blev enligt mina beräkningar (396 000 - 40 249= 355 751*20%=71 150/12(*6)= 35 575)

Kontering försäljning: 1510/ 3004 - 1930/ 1510  300 000

Total avskrivning: 40 249 + 35 575= 75 824 kr
396 000 - 75 575= 320 176 kr
300 000 - 320 176= -20 176 kr
Förlustaffär på 20 176 kr

Nu är frågan hur jag får ihop konteringen på rätt sätt?
Jag är med på att kreditera inköpet på 1241 och så ska väl avskrivningen vid bokslutet 2016 återföras? 

Frågan är också om jag ska göra någon justering på avskrivningen för 2016 då inköpet i bokslutet inte stämmer överens med verkligheten? Det skulle innebära in vinstaffär istället för en förlustaffär. Hur går jag tillväga i så fall?
(396 000*20%= 79 200 för 2016 och 316 800*20%=31680 för 2017 Totalt 110 880 kr)

Det är en revisor som gjort bokslutet och jag började arbeta här i februari i år.

Tacksam för hjälp!

Foto på EmmaCed

EmmaCed

 • 184 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Först: avskrivning av anskaffningsvärdet sker med 20 % av anskaffningsvärdet över fem år i normalfallet, inte 20 % av restvärdet som du skissar.

Du får ett exempel på kontering nedan så kan du använda de siffror du tycker passar


Kontera

1241 Kredit 396 000 
1249 Debet   75 824
1930 Debet  300 000 
7973 Debet    20 176 (förlust vid försäljning av inventarier)

Mikael Pettersson
Foto på EmmaCed

EmmaCed

 • 184 poäng 100 badge 2x thumb
Ja, tack det har du ju helt rätt i! Tack!

Jag ha redan fått in pengarna på 1930 vid försäljningen och först behöver jag återföra avsk. för 2016?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Nej du återför alla gjorda avskrivningar summerade i ett belopp (beloppet du har ackumulerat på konto 1249 om du använder det, inte ett år i taget.

Så en viktig fråga är  - har du bokfört 2017 års avskrivningar?
Om inte blir konteringen.

1930  D 300 000 
1241 K   396 000
1249  D    40 249
7973  D   55 751

Mikael   
Foto på EmmaCed

EmmaCed

 • 184 poäng 100 badge 2x thumb

Stort tack!
Det finns inga avskrivningar gjorda för 2017.

Har du dock något annat förslag på kontering istället för 1930? Pengarna kom in i juni och är då redan konterade.

Tack på förhand!

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Titta på det verifikatet och sök hur det är bokfört i kredit när pengarna debiterades 1930.
Den kreditbokföringen ska du då nu istället boka i debet. - vänd den tidigare konteringen nu
'
Mikael
Foto på EmmaCed

EmmaCed

 • 184 poäng 100 badge 2x thumb

Försäljningen är bokad 1510/3004 och sedan 1930/1510.

Då gör jag först en kontering 3004/1930 och sedan enligt ditt förslag

Foto på EmmaCed

EmmaCed

 • 184 poäng 100 badge 2x thumb

Tack för dina svar!


Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Ja 
Bra 

Mikael