Vilket konto ska installation av laddbox hemma bokföras på - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 veckor sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag har installerat en laddbox med tillhörande laddkabel hemma till min elbil, detta skall enligt skatteverket inte ingår som en förmån "Laddbox (garageladdare) liksom extra laddkabel för elbil som bekostas av arbetsgivaren och som anskaffats och används uteslutande för förmånsbil utgör i sig extrautrustning. Utrustningen undantas dock vid beräkning av extrautrustning för sådan jämförbar bil som inte kan laddas för drift med el och medför därför i praktiken ingen beskattning. Läs mer om nedsättning på grund av miljöbil (nedan)." (källa: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.4/321424.html#h-Extrautrustning-som-int...)

Hur skall detta konteras - som en övrig personalkostnad (konto 7690) eller vad är ett rimligt konto?
Foto på Daniel Eriksson

Daniel Eriksson

  • 306 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 veckor sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 71,740 poäng 50k badge 2x thumb
En installation, en tillgång som antingen skrivs av under flera år eller kostnadsförs direkt,
1220
Eller
5410

Mikael