Kontonummer vid inbetalninng - Administration

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Återrapportering av inbetalningar - Visma Administration

Vi får via vårt Bg olika sorters inbet förutom kundfakt.betalningar , ibland är det ett högre inbet.belopp t.ex. dröjsmålsränta, Vinstlottersättningar , kreditfakturor , hyresersättningar mm.

Jag saknar i kolumnen "Fakturanummer"  ( Inbetalningar ) ett val där kontonr kan skapas, t.e.x att konto 8050 ( ränteintäkter) kan godtas - kunden betalar in 1015 kr varav 15 kr ränta. Försäljn.kontot + momskonto inkl behövs också.

Sedan saknar jag en ruta där Totalt inbet.belopp från BG anges vilket gör att man lätt stämmer av fakturorna - blir det en diff är det lättkollat . Nån kund kan ha vänt om siffororna m.m.

Sedan retar det mig oerhört att datum anger DAGENS datum för inbetalning !! man måste hela tiden vid varje ver BACKA datumet !!  Vi bokför oftast flera dagars inbetalningar vid en tidpunkt.

Skaparen av  "Inbetalning"  hos er saknar total bokföringsvana !!   Jodå vi vet att man kan ha automatisk bokföring från Bg på inbet men "felkaktiga" inbet finner man då ännu sämre .

Inbetalnings-versionen är i åtminstone i 500 OTROLIGT tungjobbat och enkelspårigt .


Foto på volvo12

volvo12

  • 824 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.