Kontot 2920 Upplupna semesterlöner ackumulerar IB för varje år - Lön

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 8 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Kontot 2920 Upplupna semesterlöner ackumulerar IB för varje år som går med det saldo som "använts" under året. Ska det vara så eller ska överskottet bokas om till något annat konto? Eget kapital kanske? Det har nu blivit en stor, ständigt växande, plussumma där.
Foto på Peter

Peter

 • 92 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på Tatiana

Tatiana

 • 1,346 poäng 1k badge 2x thumb
Belopp för semesterlöneskuld justeras varje år när man gör årsbokslut. Gör semesteravslut och ta fram underlaget för semesterlöneskuld per 31 december.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,726 poäng 50k badge 2x thumb
Överskottet skall inte betraktas som någon form av eget kapital eller flyttas till annat konto.
Den delen av 2920 som är för hög i förhållande till verklig skuld ska debiteras konto 2920 och kreditera konto t för förändringar av semesterlöneskuld. Det innebär en resultatförbättringen post som ska ses som en rättning av en tidigare för hög uppbokad skuld som har påverkat resultatet till det sämre

Mikael
Foto på Peter

Peter

 • 92 poäng 75 badge 2x thumb
Tack! Vinsten blev nu betydligt större!
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,726 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Du ska bara hålla koll på att skulden på 2920 inte är större där än i verkligheten
Kolla också att skuld för de arbetsgivaravgifter som belöper på 2920 finns bokat på 2940/2941
31,42 % av beloppet på 2920

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,726 poäng 50k badge 2x thumb
Då har du bra precision på de skulderna

M
Foto på Peter

Peter

 • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Varför klarar inte SPCS lön att ta bort semesterlöneskulden automatiskt? Vi överför ju en sie-fil varje månad från löneprogrammet till bokföringen, och det syns i bokföringen att semesterlöneskulden har minskat när någon tar ut sin semester. Borde vara tillräckligt tycker jag för att göra korrekt bokslut.
Foto på Peter

Peter

 • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Ska något liknande göras med konto 2941 "Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter"?? IB var 57000 och UB 74 000,-. Ska även detta konto regleras vid bokslut och vad är i så fall motkontot?


Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,726 poäng 50k badge 2x thumb
Motkonto är 7519 som du krediterar och debiterar konto 2940/2941 för att få rätt skuldbelopp i bokslutet

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,726 poäng 50k badge 2x thumb
.....d v s arbetsgivaravgiftsdkulden ska vara 31.42% av semesterskulden

Mikael
Foto på Peter

Peter

 • 170 poäng 100 badge 2x thumb
TAck!