Kontrolluppgifter diff

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,

Har jag förstått korrekt att diff mellan KU och inlämnade SKD inte ska rättas till om denna differens uppgår till exempelvis 4 kr? I år visar KU-uppgifter i Visma högre bruttolön med 4 kr än vad som rapporterats in till Skatteverket i skattedeklarationerna. Jag låter det vara eller hur? Avdragen skatt stämmer helt och hållet. 
Foto på Darius

Darius

  • 2,096 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,208 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Det kan ju vara följden av öresutjämning och behöver inte utredas

Mikael

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.