Köp av aktier utomlands

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
Ska köpa aktier i ett bolag utomlands, dvs mitt svenska AB ska köpa aktier i bolag som finns i utlandet. Hur bokför jag det? 
Foto på Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 26,358 poäng 20k badge 2x thumb
Beror på hur stor del av bolaget du köper och om det är ett noterat eller onoterat bolag.
Foto på Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb
onoterat, ca 25%
Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

 • 5,194 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Fredrik,


Generellt sätt för försäljning och inköp av aktier så finns det en bra tråd där du kan läsa mer: Försäljning och inköp av aktier.


Aktier som är noterade i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt valutakursen per det datum då aktien införskaffades. Aktier noterade i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post. Ett betydande inflytande i ett bolag (> 20% av rösterna) i ett aktiebolag innebär att aktieinnehavet klassificeras som ett intresseföretag. Innehav i intresseföretag klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och utgör inte finansiella placeringar eftersom sådana investeringar innebär ett betydande inflytande i verksamheten. 


Näringsbetingade andelar klassificeras som finansiella anläggningstillgång eftersom de utgör finansiella innehav som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande (> 1 år) i näringsverksamheten. I ditt fall känns det som att bokföringskonto i kontogruppen 13 - Finansiella anläggningstillgångar skulle kunna vara ett alternativ. Du kan läsa mer på sidan Bokföra näringsbetingade andelar.


Jag hittade även information på sidan Bokföra inköp, försäljning och resultat för aktier som placeringar. 


Hoppas detta ger lite mer kött på benen.
Ha en fin dag!
/Theodor