Koppla underlag digitalt till Resa & Utlägg

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Koppla underlag till Resa & Utlägg

Vi använder Resa & Utlägg och skulle behöva kunna koppla underlagen (kvitton) till reseräkningen. De personer som attesterar reseräkningarna sitter på annan ort och har inte underlagen hos sig. Det skulle underlätta för oss och bli en mer korrekt hantering.
Foto på Birgitta

Birgitta

  • 376 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.