Koppling till Ouinyx - Lön

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Importera tidsregistrering från ex. Exceldokument - Lön 600

En av mina lönekunder håller på att införa ett tidrapporteringssystem som heter Ouinyx och det ska vara möjligt att föra över info för tidrapportering till Visma. Hur går detta till och vart vänder jag mig för info från "min sida" Vismasidan..?
Foto på Christel

Christel

  • 6,214 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.