Kund- och leverantörsreskontra - eEkonomi

 • 9
 • Idé
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Genomförda
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Foto på Maria

Maria

 • 250 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 9
Foto på KenArd

KenArd, Champion

 • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Maria,
Lugnofin, det finns;)
Titta under bokföring/utskrifter så hittar du:
Obetalda kundfakturor
Obetalda lev.fakturor

Kenneth
Foto på SEHM

SEHM

 • 864 poäng 500 badge 2x thumb
Om du vill ha hela reskontran så kandu under utskrifter gå in på Huvudbok och där välja konto 1510 till 1510 kundfordringar och skriva ut hela även betalda då får du in betalningar och fakturor på vilket datum mm.
Foto på Maria

Maria

 • 250 poäng 250 badge 2x thumb
Hej, tack men det är inte riktigt samma sak. En reskontra visar skuld/fordran per leverantör/kund och summering per leverantör/kund samt en total summa. Det ni beskriver ovan är en huvudbok alt. lista men inte en reskontra. Lite jobbigt att stämma av och ha koll. Är detta ngt som är på g? En reskontra finns i stort sett i alla ekonomisystem :-(. 
Foto på Pernilla Eckervad

Pernilla Eckervad, Fd Anställd

 • 2,760 poäng 2k badge 2x thumb
Om du väljer Utskrifter - Bokföring och skriver ut Obetalda kundfakturor respektive Obetalda leverantörsfakturor, är det ungefär vad du vill ha?
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 47,930 poäng 20k badge 2x thumb
för mig inte så bra, då man bara kan få alla obetalda, inte given kund/lev
Foto på Maria

Maria

 • 250 poäng 250 badge 2x thumb
Det är ungefär vad jag vill ha. Kund/lev och totalsumma av de obetalda fakturorna framgår men det är inte specat per kund/lev utan per förfallodatum. Dvs alla fakturor som hör till spec.kund/lev återfinns under resp.kund/lev med en totalsumma för det som är obetalt. Hoppas du förstår vad jag menar, vill ogärna lämna ut reskontran här men mailar gärna över ett exempel på hur det kan se ut.
Foto på Pernilla Eckervad

Pernilla Eckervad, Fd Anställd

 • 2,760 poäng 2k badge 2x thumb
Om man kunde göra urval på en specifik kund/leverantör på utskriften Obetalda, och alltså egentligen får samma utskrift men bara för den kunden/leverantören skulle vi vara en bit på väg då?
Foto på Maria

Maria

 • 250 poäng 250 badge 2x thumb
Ja en liten bit på väg , skulle vilja ha en lista för alla obetalda per kund/lev.
Foto på Pernilla Eckervad

Pernilla Eckervad, Fd Anställd

 • 2,760 poäng 2k badge 2x thumb
Tack. Då vet jag. Vi får återkomma i tråden när vi gör förändringar vad gäller de här utskrifterna.
Foto på Lars R

Lars R

 • 9,456 poäng 5k badge 2x thumb
Jag tycker att du krånglar till onödigt mycket. Man kan ju få fram hela historiken för en leverantör på skärmen. Allt som saknas är en utskriftsmöjlighet av just den listan.
Kan ni inte bara lägga till en knapp på den bilden med texten "skapa pdf"?
Foto på Hanna

Hanna

 • 304 poäng 250 badge 2x thumb
En fråga rörande reskontra per förfallodatum: Om jag skriver ut rapporten får jag den även specificerad med belopp annat än SEK, men om jag skriver ut den som fil - för att kunna jobba med likviditetsuppföljning så får jag bara det bokförda SEK-värdet. Varför saknas den informationen när det skrivs i fil-format?
Foto på Hanna

Hanna

 • 304 poäng 250 badge 2x thumb
En fråga rörande reskontra per förfallodatum: Om jag skriver ut rapporten får jag den även specificerad med belopp annat än SEK, men om jag skriver ut den som fil - för att kunna jobba med likviditetsuppföljning så får jag bara det bokförda SEK-värdet. Varför saknas den informationen när det skrivs i fil-format?
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,120 poäng 20k badge 2x thumb
Med eEkonomi (och aktiv bankkoppling) så är behovet av att stämma av väldigt litet.
Men vissa stora kunder och vissa utländska leverantörer kräver att man redovisar aktuell skuld eller fodran.
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,120 poäng 20k badge 2x thumb
Finns det någon plan på att kunna ta ut saldo på obetalda fakturor för viss kund eller leverantör för ett bestämt datum?
Foto på Ziad Horami

Ziad Horami

 • 114 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kundreskontra Skriva ut.

Hej!

använder vimsa Ekonomi och vill skriva ut en kunds kundreskontra, hur går jag till väga?
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,120 poäng 20k badge 2x thumb

Saknar väldigt mycket nu möjlighet att få ut reskontra per leverantör och då i "original valuta"

Jag måste rapportera och godkänna saldo till alla mina utländska leverantörer

Foto på Hanna

Hanna

 • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Vi jobbar mycket med utländsk valuta och jag behöver kunna planera framtida terminsaffärer. Idag måste jag manuellt hantera likviditetsanalysen som jag vill kunna dra ut som fil direkt ur reskontra och även order och beställningar. SEK-värdet är ju bra när jag ska stämma av reskontran inför bokslut, men för likviditeten är det inte det bokförda SEK-värdet som är intressant utan värdet i respektive valuta. Varför går informationen att få specificerad i utskrift men inte i fil?
Foto på Beki

Beki

 • 1,374 poäng 1k badge 2x thumb
Jag hoppas att nästa version av Visma eEkonomi uppdateras med möjligheten att göra utskrifter på betalda leverantörs- och kundreskontra fakturor.
Foto på Hanna

Hanna

 • 304 poäng 250 badge 2x thumb
När ni får till denna funktionen förväntar jag mig att detta slår igenom på alla era program, dvs både Administration och eEkonomi.//Hanna
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Hanna! 

Om du arbetar i Administrationsserien så ska du redan idag ha en kundreskontralista och leverantörsreskontralista. Dessa hittar du under Utskrifter - Reskontra. Återkom om jag missuppfattat vilken lista du är ute efter eller om du arbetar i annat program.

/Lovisa
Foto på Hanna

Hanna

 • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Hej.
Jag hittar utskrifterna men problemet är när jag försöker skriva ut dem i fil-format. Då kommer bara SEK-värdet med och inte fakturavärdet i annan valuta. Därmed måste jag lägga in all information manuellt i mina arbetsdokument för att veta hur mycket jag kan förvänta mig att ha i de olika valutorna och därmed kunna beräkna och planera för våra terminsaffärer.

Om jag har missat någon inställning för hur jag får ut denna information i fil-format (måste använda .txt - ej excell) vore jag mycket tacksam om jag kan få hjälp med det.
//Hanna
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej allihopa!

Jag ber om ursäkt att det dragit ut på tiden innan ni har fått återkoppling ifrån oss. 

Jag förstår att en kundreskontra samt en leverantörsreskontra skulle underlätta för många utav er i ert dagliga arbete. I dagsläget har vi valt att under året prioritera andra mycket önskade funktioner. Som det ser ut just nu så är detta inget som är planerat att genomföras/släppas inom den närmsta framtiden.
 
Jag vill dock lyfta att vi fortfarande bevakar tråden och följer utvecklingen i den. Skulle en ändring bli aktuell så uppdaterar vi självklart denna tråd!

/Lovisa 
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb
Eftersom det finns många olika användningar av informationen i reskontrorna skulle det absolut enklaste vara om de kunde exporteras i xls-format. Det gäller även för en mängd andra rapporter man kan ta ut.
Det borde inte vara så himla svårt att göra en generell rutin för att skapa xls-filer av reskontrorna. Och när det gäller alla rapporter så borde många av dem enkelt kunna göras som xls-filer som ett alternativ till pdf-filer.
Foto på MAn

MAn

 • 156 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Utskrift av leverantörs- och kundreskontrarapporter per lev/kund i e-ekonomi.

Noterar irriterat, denna gång!, att det inte går att köra ut reskontrarapporter per kund ur e-ekonomi.
Om jag t ex har en kund som jag vill skicka en reskontrarapport med totalt engagemang obetalda/förfallna så går det inte, annat än att jag gör en print screen från kundfakturamodulen och sedan skickar denna till kunden.
Funktionen borde finnas både för leverantörer och kunder.
Förvånad om det bara är jag som tycker att utskriftsfunktionen i e-ekonomi är ordentligt eftersatt.

Nu vill jag veta när ni tänker åtgärda detta!! Om det inte är inplanerat vill jag veta varför man har fattat beslut att inte ha funktionen. Om man inte avser åtgärda detta alt. tänker skjuta den på obestämd tid, vill jag veta varför man fattar detta beslut.
//MAn
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hejsan allihopa!

Vi påbörjar nu en förundersökning om rapporterna i eEkonomi och behöver er hjälp! Vilka förbättringar på befintliga rapporter kan vi göra och saknas det några rapporter? 

Kom gärna med dina synpunkter i formuläret Önskemål gällande rapporter i eEkonomi

Ha en härlig sommar!

/Lovisa 
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
Jag har tagit del av enkäten och blir som vanligt upprörd när jag ombeds ha synpunkter på systemet.  Hittills har mina synpunkter på  den enorma bristen att inte en enda rapport kan exporteras till Excel  besvarats med bedövande tystnad och ointresse. Man kan inte ens själv välja vilket tidsintervall som man vill få en lista med leverantörsfakturor. Dessutom kan man bara få ut obetalda fakturor. VARFÖR?? Jag är minst lika intresserad av betalda fakturor.  
Att bara erbjuda pdf-filer är ju ett rent skämt. Självklart har många ett behov att analysera data i Excel och främst då med pivottabeller, det enklaste och smartaste verktyget som finns.
Foto på Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 7,686 poäng 5k badge 2x thumb
Hej allihopa!

Så här lagom till när påskharen kommer så har vi släppt en ny version av Visma eEkonomi. En av nyheterna är att man numera hittar en Leverantörsreskontralista att skriva ut under Rapporter. Vi hoppas såklart även på att få en Kundreskontralista på plats men i dagsläget har vi inte det. 

Ni kan läsa mer om nyheterna i inlägget "Nyheter i Visma eEkonomi-familjen 28 mars".

Ha det fint!

/Jenny
Foto på Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 7,686 poäng 5k badge 2x thumb
Hej igen!

Dessvärre har vi upptäckt ett visningsfel i utskriften Leverantörsreskontra och har därför dragit tillbaka den för tillfället. Vi återkommer självklart så fort vi har någon mer information gällande detta. :)

Ha en fin dag!
/Jenny
Foto på Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 7,686 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Vi har nu äntligen rapporten Leverantörsreskontra på plats igen och ännu en nyhet är Kundreskontralistan. Ni kan läsa mer om vilka nyheter som kommit till Visma eEkonomi i inlägget "Uppdateringar i Visma eEkonomi i april 2018"

Ha en fin helg :)
/Jenny
Foto på ingmari

ingmari

 • 536 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Rapporter.

Hej blir väldigt förvånad då  Visma E  saknar grundläggande  urvalsmöjligheter i rapportutskrifter. Då jag även jobbar i ett annat Bokf progr  så ser jag skillnaden .  Att kunna sortera på ex bokföringsdatum, betalda /obetalda  o löpnr  i ett modernt program borde vara självklart. I ex rapport  obet lev fakt  finns endast ett urval Obetalda den xx-xx-xx .  Detta är också  knepigt då det  visar  sig  vid körning av 2 listor med olika datum att listan  visar  Obetalda  fr.om   detta datum  och framåt. Logiskt  sett borde  det uttrycket  istället  betyda SAMLIGA fakturor  tom  detta datum eller ??.   Vid körning av  rapport Lev reskontra  så blir det en lista med info om allt .   Trots  val av  ex  datum  1/7 -11/7  så  finns ex fakturor med  som har bokf datum 20/6    pga att förfallodat är i juli !.  Finns heller här ingen möjlighet att sortera  bort eller välja  olika parametrar  beroende på  vilken info man vill ha fram. Man vill kunna sortera på ex  löpnr  eller enbart  betalda eller  obetalda  vilket jag anser borde vara självklart att kunna få fram.  I  gamla Visma så funkade väl detta ??   Jag blir minst sagt förvånad att dessa enkla funktioner saknas särskilt som  programmet numera heter Smart.   med varma hälsningar Ingmari

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.