Kundfordringar och Leverantörsskulder MED betaldatum till bokslut

 • 10
 • Idé
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Inte planerade
Finns det inte något sätt att få med en kolumn med BETALDATUM på utskrifterna av lista med kundfordringar och leverantörsskulder.

Detta hade underlättat massor i samband med bokslutsarbetet då revisorn gärna vill se när en faktura är betald som är upptagen som EJ BETALD vid bokslutsdatum. Det är ju inte alltid man lyckas göra ett bokslut färdigt på en "kafferast"......

Davor P
Foto på Davor P

Davor P, Champion

 • 23,824 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 10
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
I det fallet så brukar inte revisorerna nöja sig med en utskrift från programvaran utan brukar vilja se själva inbetalningen på bank/bg.
Foto på Annika

Annika

 • 5,338 poäng 5k badge 2x thumb

Jag förstår inte riktigt hur du gör då. Kan du få fram en sådan lista som visar reskontran på bokslutsdatum? Hur gör du för att få fram det på t.ex. reskontradatum 2017-08-31?

Foto på Annika

Annika

 • 5,338 poäng 5k badge 2x thumb

Jag förstår inte riktigt hur du gör då. Kan du få fram en sådan lista som visar reskontran på bokslutsdatum? Hur gör du för att få fram det på t.ex. reskontradatum 2017-08-31?

Foto på LW

LW

 • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Först vill revisorn se vilka fakturor som är obetalade per bokslutsdatum, exempelvis 171231. Skriv då ut en vanlig leverantörsreskontra per 171231 på enbart obetalade, d v s du sätter enbart reskontradatumet 171231.

När sedan det är dags för revisorn att komma, säg den 1 april, sätter du reskontradatum 180401 och i urvalet skriver du >2017-12-31 i fältet förfallodag. Klicka i rutan "Även slutbetalade fakturor" . Det borde fungera.

Foto på Annika

Annika

 • 5,338 poäng 5k badge 2x thumb
OK, då förstår jag hur du menar. Det blir två olika listor, varav i den sista kommer ett antal fakturor med som inte hör dit. Särskilt om man i bokslutet har obetalda fakturor som har förfallodatum några veckor före bokslutsdatum.
Foto på LW

LW

 • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Ja, det är ju nackdelen att det kommer med andra fakturor också, men det är bra att ge dem så mycket papper det någonsin går; hellre för mycket än för lite. Revisorerna är intresserade av att se att du har betalat de leverantörsfakturor som fanns vid räkenskapsårets skifte och att du inte har fått kreditnotor under 2018 som härrör sig till fakturor 2017. De vill se att skulderna är riktiga och att man inte bluffat med för många leverantörsfakturor (som sedan blir krediterade) för att få ner resultatet (skatten i slutänden).

//L

Foto på LW

LW

 • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Skriv ut utbetalningsjournalerna under året och spara så får revisorn underlag på betalningarna. Jag sparar alla journaler i PDF-format så att man kan titta när det behövs. DÅ är det sedan enbart att matcha med datumet det betalades ut, så ser revisorn att det är OK.

//L

Foto på Davor P

Davor P, Champion

 • 23,824 poäng 20k badge 2x thumb
Man KAN ta den varianten också, men jag vill undvika en massa merarbete. 

Genom att få ut allt samlat behöver jag göra TVÅ sammanställningar, en på leverantörsreskontran och en på kundreskontran.

Det känns lite onödigt att jag skall behöva göra en massa sammanställningar manuellt för ett antal pengar och sen skall revisorn gå igenom en rejäl hög med extra papper som jag sen skall behöva betala till revisorn för att han har varit tvungen att lägga ner en massa extra tid vid revisionen.

Jag kan tycka att jag hellre lägger dessa pengar och timmar på något trevligare....

Davor P
Foto på LW

LW

 • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

OK - vi har alla våra egna rutiner. Jag har alla journalutskrifter i en särskild pärm, så jag plockar bara fram den så får revisorerna bläddra som de själva önskar, så för mig blir det inget merarbete...

//L

Foto på Jenny

Jenny

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kundfordringslista med betaldatum - Administration.

Går det att på något sätt få med en kolumn med betaldatum när man skriver ut en lista på alla kundfordringar per den sista december 2017? Det borde inte vara så svårt att ha den efter förfallodatumet? Detta skulle underlätta enormt!
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,870 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Tack för ytterligare input i den här frågan. Jag vet att önskemålet kring detta funnits länge men det är inte med i planen just nu.