Kundfordringar VA flera konton -Visma Administration

  • 4
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Ange konto på kund- och leverantörsnivå i Administration

"Vanliga" kundfordringar hamnar hos oss på 1510, men sedan har vi döttrar och intresseföretag som skall vara på andra konton. På leverantörssidan kan man med en konteringsmall enkelt mata in skulder på "rätt" konto direkt, men på kundsidan är det värre. Mycket handpåläggning även om det funkar OK med massuppdateringen (för ibland glömmer man bort det och hinner skriva ut journalen innan hjärnan kvicknat till).

Vore ypperligt att kunna koppla kunderna till specifika konton direkt i kundregistret, för att minska arbetet med att få kundfordringarna på rätt konto en gång per månad.

I dag funkar det bra, ifall man gjort avtalsmallar. Då kan man dirigera fordringarna rätt, men "vanlig" fakturering är det värre med. Det vore som sagt en supergrej att få i programmet.

Med vänlig hälsning Lena

Foto på LW

LW

  • 20,834 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 4

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.