Uppställning och summering på reskontralistorna och i journaler - Administration

 • 19
 • Idé
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Under bevakning
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vill kunna göra en kundreskontra lista som man kan skriva ut efter faktura nr istället för kund nr, skulle underlättar i arbetet då. Har version 5.11 är detta möjligt?
Foto på Sabina Elmshorn

Sabina Elmshorn

 • 250 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 19
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

I dagsläget går det inte att sortera kundreskontralistan i fakturanummerordning. Det tar jag vidare som en idé till utvecklingsavdelningen.

Du kan skriva ut exempelvis listan kundfordringar och ta ut den i fakturanummerordning.

Tack för din idé!
Foto på Annica

Annica

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb
Hej!

Jag håller med om ovanstående. Det gäller även leverantörsfakturajournalerna. Där vill man ha utskrifterna i löpnr.ordning.
In- och utbetalningsjournalerna ska däremot vara i datumordning.
Det skulle underlätta vid avstämning av bankenkontot. Jag kontaktade supporten för ett par år sedan och då hänvisade de till att KPMG vill ha in- och utbetalningar i löpnr.ordning. Jag kan ju tycka att det är lite synd att de ska vara vägledande eftersom jag tror att de är ganska ensamma om den åsikten.

Jag skulle också önska att det vid in- och utbetalningar gick att anpassa journalerna så att det på kontot för bank kunde väljas att ha post för post eller en klumpsumma medan det på konto 1510 och 2440 alltid blev post för post.
Foto på Ingela

Ingela

 • 200 poäng 100 badge 2x thumb
Hej!

Går det att skriva ut en kundreskontralista där det finns belopp både exklusive och inklusive moms?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Nej det går inte. Däremot kan du läsa in en rapport som heter Fakturasammandrag som visar beloppen med och utan moms samt själva momsbeloppet. Du kan söka på fakturor i en period och göra olika urval för att begränsa vad som kommer med på rapporten.

För att få in den i programmet går du in under Arkiv - Rapportgeneratorer - Läs in rapport, klicka OK, markera rapporten Fakturasammandrag och klicka sedan Importera. Öppna sedan ett valfritt register och stäng det igen, detta för att programmet ska uppdateras och känna av att du importerat en ny rapport. Du hittar sedan rapporten under Utskrift - Egna utskrifter
Foto på AnnaLena

AnnaLena

 • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Jag har läst in rapporten men jag får en tom kolumn där exklusive moms-beloppet ska stå. Hur ändrar man det?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Det är inte så att dina fakturor är för exportkunder eller något som gör att det inte är någon moms på fakturorna?

Om du inte löser det får du gärna kontakta mina kollegor på supporten på telefonnummer 0470-706200.
/Anna
Foto på Ellge

Ellge

 • 3,184 poäng 3k badge 2x thumb
När man skriver ut en utbetalningsjournal borde man kunna sortera i betaldatumordning. Borde vara det mest logiska om man kör ut en journal per den sista i månaden så blir det lättare att kontrollera mot kontoutdraget.

This reply was created from a merged topic originally titled
Sortera journaler i datumordning - Administration.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag slår ihop din idé med en tidigare tråd där förändringar i journalernas utseende diskuterats.
Tack för att du framförde dina synpunkter till oss!
Foto på Jenny L

Jenny L

 • 788 poäng 500 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Betalningsverifikat - Administration.


Hej.

Jag skulle vilja att betalningar som görs via fil (vi börjar med leverantörsbetalningar) ska klumpas ihop per datum. Om jag inte missat något i Visma 500 så går det att få det i en klump endast om man gör en journal för varje dag om man inte har bockat i rutan för "en ver per händelse", och har man klickat i den så får man varje betalning, varje leverantör och varje datum för sig. När jag kollar på mitt kontoutdrag skulle jag vilja ha samma händelser på kontoutdraget som på HB 1930, vilket denna ide hade kunnat lösa. Det skulle innebära att när man återrapporterar leverantörsfakturor skulle de som är "godkända" ihop bli ett verifikat (och med min önskan om direktöverföring till bokföring utan journal hade det varit perfekt). Då hade det enkelt gått att följa kontot dag för dag mot kontoutdrag. Det samma skulle självklart ske vad gäller inbetalningar. Alla som ligger på samma dag och samma löpnummer hade fått ett verifikationsnummer och bokförts (precis som bg-inbet) i en klump per dag/löpnummer.

MVH Jenny L
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Jenny!

En likannde tråd fanns redan registrerad i vårt forum. Jag slår ihop dem så samlas alla synpunkter på ett och samma ställe.

Tack för att du framför dina idéer till oss!
/Anna
Foto på Gunilla Stenbacks

Gunilla Stenbacks

 • 1,566 poäng 1k badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Sortering av utbetalningsjournalen efter betaldatum.


Jag har ett önskemål i er nya version av Administration 1000.
Det vore bra om man kunde sortera utbetalningsjournalen efter betaldatum eftersom det skulle underlätta mycket när man skall pricka den mot huvudboken.
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

 • 3,302 poäng 3k badge 2x thumb
Jag slår ihop ditt önskemål med denna idén.

Tack för att du tar dig tid att dela med dig av dina synpunkter och idéer!
/Annie
Foto på Wintel

Wintel

 • 134 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Ett verifikat per inbetalningsbunt - Administration.


När vi registrerar inbetalningar vill vi att summan ska överensetämma med det faktiska beloppet som betalats in på vårt konto, och detta kan då vara en eller flera fakturor som utgör beloppet. Ibland kommer det fler olika inbetalningar per dag och då vill vi skapa en bunt per inbetalningssumma. Problemet är att när vi skapat en bunt måste vi bokföra den för att få den på rätt datum sen registrera nästa. Det mest arbetsvänliga vore att kunna lägga in alla inbetalningar i resp bunt och när man väljer bokför/skriva ut så bokförs de på det det datum man faktiskt valt i bunten, men till och med det datum som man valt i utskrift dialogen. Det är exakt så det fungerar när vi skriver ut fakturor, vi kan välja ett slutdatum och alla fakturor får ett eget verifikat, men enl er support så går inte detta att få till vid inbetalningar utan man måste klicka skriv ut mellan varje bunt.

Finns det någon lösning för detta? Verkar så konstigt att det ska kunna fungera på ett sätt vid bokföring av kundfakturor men sen går det inte att få samma lösning vid inbetalningar. Den röda tråden verkar ha försvunnit.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!
Jag slår ihop dina synpunkter med en liknande tråd.
/Anna
Foto på Camilla

Camilla

 • 234 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Summering på journaler.


Jag skulle önska att in- och utbetalningsjournaler också har summering per dag/datum när man skriver ut journalen per period. På bankkontot är in och utbetalningar oftast summerade. Då blir det lättare med avstämning.

Notera: Det här ämnet skapades från reply i ämnet Bokföring utan journal i Visma Administration
Foto på U Wehtje

U Wehtje

 • 2,522 poäng 2k badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Inbetalningsjournal bokföringsunderlag - Administration.


Det behövs ett nytt val för bokföringsunderlaget till inbetalningsjournalen. För att kunna stämma av mot bankens kontoutdrag önskas summering på buntnivå. Banken (SEB) redovisar på sina kontoutdrag inbetalningar på buntnivå. För att kunna göra avstämningen någorlunda enkel bör även bokföringsunderlaget summeras på samma sätt
Foto på Jenny L

Jenny L

 • 788 poäng 500 badge 2x thumb
Vad är status på detta?
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej på er,

Jag är riktigt tacksam för att ämnet diskuteras på forumet då vi har fått många olika synpunkter på uppställningarna i journalerna under åren. Det är guld värt att ha era beskrivningar kring detta samlat på ett ställe så att vi kan identifiera vilka åtgärder vi ska fokusera på för att underlätta avstämningarna.

Just nu arbetar vi med den version som kommer under våren, där vi har implementerat de förbättringar och önskemål som röstats fram här på forumet. Vill ni se hur vi prioriterar ska ni ta en titt på startsidan här på forumet och välja produkten längst ner till höger, sedan klicka på fliken Populära.

Status är alltså att vi förverkligar önskemålen i den ordning de har röstats fram och det finns just nu ett antal områden som vi kommer lägga krut på innan vi kan titta mer på uppställningen i journalerna.
Foto på KerstinL

KerstinL

 • 214 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Sortera efter betaldatum på utbetalningsjournal - Administration.


Jag tycker att man borde kunna välja att skriva ut utbetalningsjournalerna i Visma Administration sorterat på betaldatum. Det skulle bli så mycket lättare att stämma av kontot då. Som det nu är har man ett tidsödande jobb att leta reda på alla transaktioner i journalen som är sorterad på fakturanummer.
Foto på Camilla

Camilla

 • 234 poäng 100 badge 2x thumb
Håller fullständigt med. Nu skriver jag ut en journal per dag för att kunna stämma av.
Känns helt orimligt!
Foto på Oktober

Oktober

 • 346 poäng 250 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Specificera betalning av leverantörsfakturor med fil/fsbetalning bättre på utbetalningsjournalen - Administration.


Numera när man skickar levbetalningar via fil så blir de inte regisstrerade per faktura på bankkto utan som en klumpbetalning. När jag sedan ska bokföra/köra ut utbetalningsjournalen i admin har jag bara hittat att jag antingen kan välja klumpsummor både på 1920 och 2440 eller specper faktura med transaktionsinfo både på 1920 och 2440. Jag skulle vilja ha klumpsumma på utbetalningen från bank/1920alt 1930 och styckvis på 2440 med transaktionsinfo. Detta för att enklare kunna stämma av bankkto resp leverantörsskulder när det inte stämmer.
Foto på lbrand

lbrand

 • 142 poäng 100 badge 2x thumb
Foto på Claes Bergqvist

Claes Bergqvist

 • 242 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Sortering av data i inbetalningsjournal utskriven till Excelfil - Visma Förening.

När man tar upp en inbetalningsjournal på bildskärmen kommer alla data för debet respektive kredit på var sin rad. Det vore väldigt bra om den strukturen även följdes när man skriver ut journalen till en Excelfil. Nu kommer data på flera rader och dessutom läggs en del data i samma kolumn. Detta leder till att det blir i det närmaste omöjligt att sortera t.ex.efter inbetalningsdatum för att underlätta en avstämning.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Claes, vi slog ihop din synpunkt med en befintlig diskussion kring det här ämnet, så vi har det samlat på ett ställe. Tack för synpunkten. 
Foto på SarahBergqvist

SarahBergqvist

 • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Inbetningsbunt som verifikation - Administration.

Hej,

Jag registrerar våra inbetalningar via buntar, dvs om jag har fått 10.000 kr från vår kortleverantör, fördelat på 20 fakturor, så registrerar jag det så. När jag ska köra ut journal på detta så har jag 2 alternativ, att få alla inbetalningar som en stor klumsumma i bokföringen eller att få alla fakturorna uppdelade. Jag skulle vilja få varje bunt som en verifikation, eftersom det är så det ser ut på banken. På så sätt skulle min bankavstämning bli väldigt mycket enklare. Är detta något som går att göra redan nu, bara att jag inte har hittat hur?

mvh
Sarah Bergqvist
Madame Chic Kosmetika (Administration 500)
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Sarah, tack för ditt inlägg. Du kan göra detta idag genom att skriva ut journalen efter varje bunt (innan du skapar nästa bunt) men jag förstår att det hade varit smidigt med en ren inställning för det. I den här tråden samlar vi alla synpunkter kring journaluppställningar som skulle underlätta avstämningar, så det är bra att vi har dina synpunkter med i sammanhanget. 
Foto på Gunilla Stenbacks

Gunilla Stenbacks

 • 1,566 poäng 1k badge 2x thumb
I samband med uppställningar och sorteringsordning på journaler så förstår jag inte varför inte utbetalningsjournalen går att sortera i betalningsdag-ordning. Det är ju så man bokför och skulle underlätta massor om man kunde få den i samma ordning som huvudboken när man ska stämma av.
Foto på Oktober

Oktober

 • 346 poäng 250 badge 2x thumb

Hej Helene!

När jag läste ditt svar till Sarah, blev jag glad och trodde att ni hade fixat bokföringsunderlagen till leverantörsfaktura-, utbetalnings-, faktura-, inbetalnings-, journalerna. Men så var ju inte fallet. 

När man ska köra ut ovanstående journaler så har man 2 alternativ, att få alla inbetalningar/utbetalningar/leverantörsfakturor/kundfakturor som en stor klumsumma i bokföringen eller att få alla fakturorna uppdelade, och så var det ju fortfarande efter kontakt med supporten idag. Vad som är intressant för att underlätta avstämningarna är att få en klumpsumma på 1910/1920/1930 Kassa/Pg/Bank för så är det som det redovisas både gällande inbetalningar och utbetalningar på bankkontot PG/BG men det vore bra om det även kunde vara så på bokföringsunderlaget och på kto 1510/2440 kundfordringar resp leverantörsskulder var spec som transaktionsinfo med faktnr och kundnamn/nr. Då har du möjlighet att både kunna stämma av PG/BG resp kundfordringar/leverantörsskulder enklare. Så som det är idag får du välja om du vill kunna stämma av PG/BG eller Kundfordringar/leverantörsskulder.

Detta sätt att visa vore även bra när det gälla fakturajournalens bokföringsunderlag och leverantörsfakturajournalens bokföringsunderlag.

Hoppas att jag har förklarat problemet så ni förstår vad jag menar.

Foto på KenArd

KenArd, Champion

 • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej,
Glöm inte att ni kan skriva ut journalerna via "Bokföring/Gamla journaler" direkt till Excel.
Fördelen med detta är att det är "rena journaler utan massa text som är ointressant i detta fall som ni diskuterar. Man kan och i Excelarket välja Data/Filter och sortera på vad som i varje kolumn. även om det finns flera typer av info i kolumnerna;)

Ingen ultimat lösning 2015 men kanske ett sätt att hantera problemet tills det blir en permanent lösning i programmet. 

Kenneth
Foto på Brille

Brille

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Utskrift av utbetalningsjournaler samlade per datum - Administration.

Hej,
 
Jag har ett förslag på en ny funktion.
 
När man skriver ut utbetalningsjournaler skulle det spara väldigt mycket
tid om man kunde bocka i en ruta och få ett verifikat per datum istället för att endast sista datumet tas som
bokföringsdatum. Då stämmer utbetalningar för varje datum samt att man slipper göra utskriftsproceduren
för varje datum.
 
Att hämta upp utskriftsjournaler i sig är något som tar väldigt lång tid
(seg databas om man har lite fakturor som ligger där).

Mitt förslag:
 
  

 

Det finns idag funktioner för att skriva ut ett verifikat för varje betalning eller för varje utbetalningsjournal. Men många banker klumpar betalningarna per datum.

Ifall jag skall skriva ut utbetalningsjournaler för en månad, säg 1/8 till 30/8 blir arbetsgången att ta fram ovan dialog för varje datum jag har gjort en utbetalning för att kunna stämma av mot banken. Det kan alltså betyda att proceduren görs ca 25ggr.

Väljer jag från 1/8 - 30/8 i Visma Administration klumpas detta istället ihop till en journal och verifikationsdatum blir 30/8, vilket inte stämmer överens med hur banken ställer upp det och gör det svårare att söka efter fel ifall ett sådant uppstår.

En förenkling vore att kunna välja ett till och med datum, t.ex. 30/8 och sedan välja att skriva ut en summerad utbetalningsjournal och ett verifikat per datum som det finns en utbetalning. Liknande uppställning den som finns med ett verifikat per utbetalning men i detta fallet så summeras alla utbetalningar för varje datum under en verifikation.

Jag skulle då kunna få en översikt av summerade utbetalningar per datum, stämma av detta mot banken och sedan görs en automatisk överföring till bokföringen för varje datum.

Tack

 
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Brille, 

Stort tack för din detaljerade beskrivning. Ett mycket bra förslag och bekräftelse på vad flera användare har lyft i den här frågan tidigare. 

Vi kommer inte se en ändring av detta under 2015 men det är en prioriterad fråga i vår utvecklingsplan för produkten på lite längre sikt.  

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.