Kursdiff manuella utbetalningar - Visma Administration

 • 1
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Använder: VismaAdministration 2000 ver 2014.02

 Utbetalningar görsmanuellt, och betalningen registreras i efterhand via knappen "Betalamanuellt", och därefter görs en utskrift av Utbetalningsjournal medautomatisk överföring till bokföringen.

 Utländska fakturorläggs in i i reskontran i SEK till aktuell kurs (belopp i den utländska valutanregistreras också).

Betalning sker iutlandsvalutan. Registrering av betalning i Visma sker i den utländska valutantill kurs som gällde vid inlägg av fakturan.

Kursdiffen får jagsen räkna fram och lägga till manuellt. Det gör jag på verifikationen somskapats ovan (med en massa över-/understrykning som en följd...).

Jag vill attkursdiffen ska kunna anges vid bokning av betalning, och som en följd därav attden och de rätta beloppen direkt blir bokade på betalkontot (t ex 1930 BG).
Foto på Gemet

Gemet

 • 468 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 1
 • 1
Foto på Laila

Laila

 • 13,504 poäng 10k badge 2x thumb
I inbetalningsjournalen, nertill, kan du lägga in kursdiffar, öresutjämning, kundförlust m m, där det står bortskrivningar. Du skriver in inbetald summa och går ner och markerar kursdiff och mellanskillnaden, d v s kursdiffen kommer att komma på bokföringsunderlaget.
Foto på Gemet

Gemet

 • 468 poäng 250 badge 2x thumb

OK, men nu var det utbetalningar jag funderade över... ;-)

Men tack för ditt svar då det är också saker jag grunnat på. :-)

Foto på Safija

Safija

 • 836 poäng 500 badge 2x thumb

I kortläge på varje utbetalning ändrar du kurs till den rätta (som gällde vid betalningen). Ruta Bokfkurs/enh = kurs faktura datum men det finns även Betalningskurs direkt under, och där skriver du bet.kurs som du fått från banken och eventuellt avgift skriver du i ruta för Avgift längst upp, sen när du kör utbetalningsjournal allt är bokat rätt: avgifter, valutadifferens, betalningskonto ... 

Betalar dagligen på samma sätt och aldrig haft behöv att manuellt korrigera mina verifikationer.

Vet inte om jag kan bifoga PrintScrn eller liten bild ...

Lycka till!

Foto på Gemet

Gemet

 • 468 poäng 250 badge 2x thumb

Tack för tipset. Får dock inte direkt uppgift om betalkurs av banken, utan får gå in och titta i historiken. Är det flera fakturor i en betalning så kan det väl ändå bli justeringar pga avrundningsdiffar.

I listläge kan man förvisso ändra betalbelopp, men konsekvensen av det blir som jag uppfattar det en rest (positiv eller negativ) på fakturan som man ändå sen får åtgärda.

Kan tycka att det är synd att man inte i kortläget kan ändra "betalvaluta" (högra nedre hörnet där man skriver in betalkurs) till t ex SEK och lägga in det faktiska beloppet i SEK.

Foto på Safija

Safija

 • 836 poäng 500 badge 2x thumb
Du kan ändra beloppet i SEK i stället att ändra på betalningskurs om det underlättar för dig. På vänster sida finns det en ruta "Belopp i kr:" skriver du där exakt belopp i SEK exkl. bankavgifter - då systemet ändrar och anpassar direkt valuta kurs och det kommer inte bli någon differens på fakturan eller i reskontran. Bankavgifter skriver du in i ruta för Avgift: och allt borde vara rätt bokfört.
Foto på Gemet

Gemet

 • 468 poäng 250 badge 2x thumb
Tackar! :-)