Felaktig verifikation, stryka eller göra ändringsverifikation?

 • 0
 • 3
 • Fråga
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Kräver inget svar
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Efter att Bokföringsnämnden har uppdaterat sina Allmänna råd gällande Rättelse av verifikation, punkt 2.17 och 2.18, har det kommit in en hel del frågor: Vad gäller när man behöver rätta en felaktig verfikation? Får man stryka rader?  

Vi har stämt av läget med Bokföringsnämnden:
Du kan fortsätta att använda strykningar och tillägg av bokföringsposter hela detta året för fel som du upptäcker innan bokföringsskyldigheten ska vara fullgjord (se nya tidsramarna nedan).

Från och med 2015-01-01 är det inte tillåtet.
 
Om du upptäcker felet först efter att tidsramen för att senarelägga bokföringen har överskridits ska du använda en rättningsverifikation med ett bokföringsdatum som ligger inom perioden du har rätt att senarelägga bokföringen. Reglerna för senareläggning har blivit betydligt mer generösa i den nya vägledningen och innebär:
 • Alla får vänta med att bokföra till 50 dagar efter utgången av den månad affärshändelsen inträffade
 • Mindre företag med en omsättning på högst 3 miljoner får vänta att bokföra till 50 dagar efter kvartalets slut
 • De som har omsättning under 1 miljon och högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser  får vänta ännu längre. Bokföringen måste göras senast 60 dagar efter räkenskapsårets slut
 • Enskilda näringsidkare som har omsättning under 1 miljon och högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser och som inte har någon handel med andra EU-länder får vänta tills det är dags för inkomsdeklaration
 • Senareläggningen gäller inte kontanta in- och utbetalningar som måste grundbokföras senast nästkommande arbetsdag. Grundbokföring kan göras i en enkel kassabok och sedan kan man vänta med att bokföra som för annan bokföring.
 • Även om man senarelägger bokföring måste verifikationerna hållas ordnade, t ex sättas i en pärm tills bokföring sker.
För de som använder preliminära verifikationer, där du kan ändra utan att det syns, är det mycket viktigt att du låser perioderna inom ovanstående tidsgränser eftersom bokföringsposter som kan ändras inte räknas som bokförda. 
 

Vår utvecklingsavdelning kommer självklart att se över de program som berörs, så att de matchar Bokföringsnämndens riktlinjer.
 
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 0
 • 3
Foto på Asa B J

Asa B J

 • 572 poäng 500 badge 2x thumb
Detta med att inte få lov att använda strykning i verifikation är ju fullständigt vansinnigt! Jag har lusläst BFN:s olika skrivningar men blir ändå inte klok på vad som är bättre med en separat ändringsverifikation. Allt är ju mycket enklare med strykning i verifikation, man skriver in sin signatur, dagens datum kommer automatiskt, i vart fall i Visma Administration 1000 som jag använder, vad är problemet?
Skulle man sedan göra som Caisa Drefeldt skriver i Balans nr 2/2014 att rättelsen alltid skall bokföras i den period man upptäcker felet!? då är ju katastrofen ett faktum! Om jag får in ett års bokföring som jag ska göra bokslut på och kanske hittar ett fel på bankkontot varje månad, så tycker hon att alla dessa korrigeringar ska göras med decemberdatum på verifikationen!? Hur lätt är det att hålla koll på?
Vad gäller förresten om det är fel på momskontona, ska man inte ändra momsdeklarationen för den period där felet uppstått? Hur lätt är det att hålla koll på om bokföringsdatum är i december?
Här behöver vi göra uppror anser Åsa Bjerstedt Jönsson, Redovisningsbyrån Debet & Kredit. asa.bjerstedt@bikab.net
Foto på MatsW

MatsW

 • 72 poäng

Jag håller med Åsa Bjerstedt! Detta är fullständigt vansinnigt. När landet skriker efter nya jobb och regeringen vill införa regler för att göra det enklare att starta och driva företag så gör Visma det jävligare att driva företag. Denna förändring har ingen praktisk betydelse för bokföringen utan verkar mer vara utslag av en klåfingrig nämnd utan kontakt med verkligheten. Att sen Visma har andra bokföringsprodukter som TILLÅTER att man raderar rader i verifikationer (som förut) gör saken än mer bisarr. Är syftet att få oss användare av Visma Bokföring att byta till nån annan produkt?

Foto på Victor Magnusson

Victor Magnusson, Manager Team Onboarding

 • 9,914 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Mats,

Vi har valt att anpassa alla våra program efter riktlinjerna från bokföringsnämnden. Det finns sen utifrån olika program, olika möjligheter både för er som användare, men också för oss på Visma att utveckla olika lösningar. I Visma Bokföring är det mycket riktigt som så att du inte har något alternativ idag. Jag ser att du varit i kontakt med oss tidigare idag och dina önskemål har tagits till utvecklingsavdelningen.

Tack.

/Victor
Foto på Majid M

Majid M

 • 60 poäng
I Bokföringsnämndens allmänna råd (punkt 2.18) hänvisar man till BFL 5 kap 5 §, vilket lyder enligt nedan:

"Rättelse av bokföringspost

5 § Om en bokföringspost rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den.
Sker rättelsen genom en särskild rättelsepost, skall det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen."

Jag tycker att det står ingenting i lagen att en rättelse ska ske genom en särskild rättelsepost utan vad som gäller om det sker genom en sådan (andra stycket).

Hälsningar
Foto på Lena_W

Lena_W

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb
Vem skall kontrollera dessa 50 dagar i praktiken? Om jag i början av ett räkenskapsår får felaktig information och lägger ett långt lån som ett kort och upptäcker det ett kvartal senare, kan ju ingen bråka med mig om jag ändrar ursprungsverifikatet även om det gått 90 dagar.

Är man redovisningsbyrå, gör man säkerligen månadsbokslut och då upptäcks oftast ett fel inom 30 dagar.

Jag tycker inte att detta är ett problem, snarare ett förklarande att man inte kan ändra föregående räkenskapsår hur som helst om det är avslutat och klart. Man har några månader på sig att göra årsbokslut och årsredovisning och hittar man fel under revisionen är det klart att man kan gå in och ändra innan året är stängt.

Eller är det nåt jag missat på vägen?
Foto på Asa B J

Asa B J

 • 572 poäng 500 badge 2x thumb
Vad säger ni på Visma, jag ser att du Anna skriver att efter den 1/1 2015 blir det förbjudet med strykning i verifikation och det är detta som det varit mest skriverier om, som jag läst i alla fall?
Åsa B J
Foto på misne

misne

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Jag har svårt att förstå varför man inom område efter område känner ett så stort behov av att detaljstyra regelverk så hårt och på ett sådant sätt att det verkar uppenbart att man mer ser till reglerna än till verkligheten.Min förhoppning är att VISMA inte gör förändringar i programmet, utan överlåter åt användaren att ta beslut hur man vill sköta sin redovisning...
Självklart ska man inte kunna ändra i avslutade, avstämda bokslut. Under pågående arbete med ett bokföringsår måste det dock vara tillåtet att när som helst gå in och göra korrigeringar PÅ RÄTT PERIOD, hur ska man annars få resultatet att vara rättvisande för en given period?
Jag håller för övrigt med Åsa rörande periodiseringseffekten vid rättning av t ex momskontona. Skatteverket gillar ju inte periodiseringsfel precis - ska vi bli tvungna att sitta med ett excelark vid sidan om bokföringen för att försöka få koll? :(
Med adress Bokföringsnämnden:
Gör om - gör rätt eller i detta fall, gör inget alls! Det här är bara klåfingrigt och inte genomtänkt!
Foto på Christine

Christine

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
Äntligen! Jag tycker inte om att stryka i en verifikation. Ändringar ska göras separat och tydligt skrivas på ursprungsverifikationen vart ändringen är gjord (datum och verifikation) Nu slipper vi tvista om vad som är "rätt"
Foto på Lena_W

Lena_W

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb
Men nu är det ju inte tvång att stryka i en verifikation utan ett alternativ till ändringsverifikat. Beroende på situationen, är det i vissa fall bättre att stryka än att ändra och ibland tvärtom. Jag avskyr att bli inmotad i en tvångsfålla. Jag gillar att kunna använda det bästa alternativet från gång till annan.

Gör man en ändringsverifikation i Visma med funktionen "Ändringsverifikation", kommer det med automatik upp en notering vilket verifikat som ändrats åt bägge håll, så det behöver man aldrig tänka på.
Foto på Ason

Ason

 • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Håller med om att det är mycket enkelt att följa ändringar av en verifikation om strykningar är tillåtna. Och man vill ju också att ändringen ska bli rätt periodicerad. Men det blir problem när man regelbundet exporterar alla transaktioner till olika former av datalager, där man vill undvika att i efterhand korrigera en gammal transaktion av prestandaskäl och av säkerhetsskäl, transaktionerna ska alltid vara en kopia av transaktionen vid exporttillfället. I sådana datalager tar man gärna emot ändringstransaktioner avseende gamla verifikationer men utan att uppdatera den gamla transaktionen. Däremot arbetar man med en händelsetidpunkt (=då affärshändelsen ägde rum) och ett transaktionsdatum (=då verifikationen registrerades). Händelsetidpunkten används för att visa rätt period och transaktionsdatum används för att visa status i bokföringen vid en given tidpunkt. Visma behöver alltså införa ett händelsedatum för att stödja BFN 2015 och anpassa en del rapporter och skärmbilder för att visa korrekt period. Även ändringsverifikationer skulle därmed räknas med i rätt period (affärshändelsens period).
Foto på cpalm

cpalm

 • 114 poäng 100 badge 2x thumb
Nej nu får de väl ta och kamma sig. Man "måste låsa bokförda poster för att de skall räknas som bokförda". Låsningen är ju bara en teknikalitet.

Men hur skall man egentligen tolka "en rättningsverifikation med ett bokföringsdatum som ligger inom perioden du har rätt att senarelägga bokföringen"?

Jag tolkar det iallafall som att den i praktiken skall bokas på samma datum som ursprungsverifikationen eller åtminstone i samma period. t.ex.:

Låt oss säga att jag bokfört en verifikation med transaktionsdatum 2014-01-10.
Jag kan göra rättningar på denna inom 50 dagar efter månadsskiftet, dvs till 2014-01-31 + 50 dagar = 2014-03-19.

Om jag upptäcker felet efter detta datum, låt oss säga 2014-04-01 skall jag alltså registrera en "rättningsverifikation med ett bokföringsdatum som ligger inom perioden du har rätt att senarelägga bokföringen". Well, för den aktuella verifikationen så var perioden inom vilken jag hade rätt att senarelägga bokföringen 2014-01-10 - 2014-03-19. Så rättningen kan t.ex. bokas med samma "bokföringsdatum" som ursprungsverifikationen, dvs 2014-01-10.

För det kan väl knappast innebära att jag skall använda en "bokföringsdatum" som är dagens datum eller upp till 50 dagar in i framtiden från nästkommande månadsskifte? Det är ju nonsens. Det skulle också bli väldigt tokigt efter årsskifte.

Vad är förresten "bokföringsdatum"? Det begreppet är inte definierat i någon av BFN:s skrivelser eller i lagen. Vet att bankerna använder termen för den dag då affärshändelsen registrerades i bokföringen. Till skillnad mot transaktionsdatumet.
Foto på Marie

Marie

 • 60 poäng
Tycker själv att det är tydligast med strykningar och tillägg direkt i verifikationen.

Blir det inte tillåtet tänker jag att man kan lägga upp en ny verifikationsserie för ändringar t.ex. serie Ä. Sedan bokför man ändringsverifikationen med samma datum som ursprungsverifikationen. Då får man rätt periodisering i bokföringen och en rättvisande huvudbok.

Datum och tom klockslag när verifikationen upprättats syns i behandlingshistoriken. Där går det ju alltid att se när man har gjort minsta lilla sak.
Foto på Elvira

Elvira

 • 160 poäng 100 badge 2x thumb
När det görs en lättnad i lagstiftningen och de allmänna råden från bokföringsnämnden tolkning är att ge längre tid än tidigare för att bokföra väljer Visma att tolka det som att möjligheten till strykning bör tas bort.

En tolkning som jag tycker att Visma bör förtydliga.
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb
Måste sälla mig till de som anser att det måste vara upp till de som arbetar med bokföringen på respektive företag att besluta om hur man ska tillämpa de regler som finns, inte leverantören av mjukvaran.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Jag vet att denna tråden har varit tyst ett tag och att strykningar eller ändringar diskuterats i andra trådar här i forumet, jag ville bara uppdatera er lite.

I version 2014.11 av Visma Administration och Visma Förening som finns att ladda ner på vismaspcs.se finns funktioner både för att stryka och göra ändringsverifikationer. Du kan alltså välja vilket sätt du tycker fungerar bäst.

Min kollega Annie beskriver hur du gör i filmen Korrigera en verifikation i Visma Administration.
Hon förklarar också låsningar av period och år i filmen: Låsa period eller hela bokföringsåret i Visma Administration.

Även Visma Compact version 6.3 som kommer finnas för nedladdning innan årsskiftet har justerat sin hantering för att stryka och ändra verifikationer.

I Visma eEkonomi har möjligheten att stryka verifikation inte funnits tidigare så där sker korrigeringar på samma sätt som tidigare.

I version 2015.0 av Visma Enskild Firma och Visma Eget Aktiebolag gör du som användare dina rättningar på samma sätt som tidigare men programmet sköter ändringsverifikationer i bakgrunden.
Foto på MatsW

MatsW

 • 72 poäng

Ursäkta, men jag är enmansföretagare och har följande system att hålla reda på: IP-telefonväxel, Virtualiseringsmiljö för server, MS Exchange mailserver, CAD program, FEM program, ett antal IDE miljöer för sw utveckling, Windows- Linux miljöer osv

Det sista jag behöver är nån klåfingrig programmerare som inför en helt obefogad begränsning som tvingar mig att byta till ett annat bokföringsprogram som jag har behov av var 3:e månad. Vad skulle ni tycka om att när ni fick tillbaks bilen från verkstan så hade man bytt plats på gas och broms bara för att man på verkstan tyckte att det skulle vara så?

Foto på Victor Magnusson

Victor Magnusson, Manager Team Onboarding

 • 9,914 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Mats,

Vi har valt att anpassa alla våra program efter riktlinjerna från bokföringsnämnden. Det finns sen utifrån olika program, olika möjligheter både för er som användare, men också för oss på Visma att utveckla olika lösningar. I Visma Bokföring är det mycket riktigt som så att du inte har något alternativ idag. Jag ser att du varit i kontakt med oss tidigare idag och dina önskemål har tagits till utvecklingsavdelningen.

Tack.

/Victor
Foto på cpalm

cpalm

 • 114 poäng 100 badge 2x thumb

Nu har det då blivit dags att låsa 2014 enligt Visma.

Frågan blir då, som nämnts ovan men ej besvarats, vad som händer om bokslut, revision, etc. inte är redan är klart? Skall ej redan bokade bokslutsposter och ev. rättningar då bokas i 2015? Det blir ju riktig pannkaka.

Hur gör ni andra?

Foto på Asa B J

Asa B J

 • 572 poäng 500 badge 2x thumb

Hej.

Jag bokför i Administration 1000. För enkelhetens skull och för att inte bli stressad av den gula listen med uppmaning om att låsa en månad så gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Vid texten "Företaget måste låsa bokföringen senast" kan du välja "I samband med inlämning av inkomstdeklarationen". Utöver detta klicka i "Påminn aldrig om att låsa period" så får du en lugnare bokslutsperiod! Naturligtvis inte helt enligt reglerna, men när reglerna är knasiga så har nöden ingen lag.

Hälsningar Åsa B J

Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Om du låser december kommer du fortfarande kunna göra bokslutsverifikationerna på 2014-12-31.
Det är först när du låser Hela bokföringsåret som även de verifikationerna stoppas.
Annie visar detta närmare i filmen Låsa period eller hela bokföringsåret i Visma Administration.

/Anna
Foto på cpalm

cpalm

 • 114 poäng 100 badge 2x thumb

Ahhhaa, nu tror jag jag börjar få kläm på hur detta är tänkt att fungera!

Hur fungerar det om man inte anväder preliminära verifikationer? Måste man fortfarande låsa perioderna då?

Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Ja det är samma, skillnaden är att om du har preliminära verifikationer kan du gå in och ändra i befintliga verifikationer tills dess att du har låst perioden. Har du inte preliminära verifikationer gör du alltid ändringen i en ny verifikation.

/Anna
Foto på Asa B J

Asa B J

 • 572 poäng 500 badge 2x thumb

Hej igen.

Som ni förstår tycker jag det är perfekt att kunna ändra direkt i en verifikation genom att stryka rad men jag tycker det är märkligt att man själv kan bestämma om man i utskrifter av t.ex. Huvudbok och Verifikationslista vill ha ändringarna synliga eller ej. Det känns inte seriöst för mig. Och jag tycker inte det är bra att om jag går in och tittar på en verifikation inte automatiskt ser om där är strykningar gjorda, då måste jag först klicka på Visa ändringar? Är det jag som lever för mycket i "som det var tidigare"?

Hälsningar Åsa B J

Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Åsa!

Eftersom du har möjlighet att ändra inom din låsningsperiod så räknas det inte som bokfört förrän perioden är låst.
Ska du efter perioden är låst göra en ändring i en verifikation måste du göra en ändringsverifikation och kan inte stryka längre.

Själva utskriften som visar ändringar inom låsningsperioden är alltså endast för din egen skull och inget som krävs.

/Anna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.