Ladda upp produkttexter

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 vecka sedan
Vi laddar upp ca 100 artiklar åt gången, med liknande produkttexter på varje produkt. Finns det möjlighet att tanka upp all information, för att slippa gå in och lägga upp texter och bilder på varje artikel. 
Foto på L8Larsson

L8Larsson

  • 350 poäng 250 badge 2x thumb
  • fundersam

Publicerades för 1 vecka sedan

  • 0
  • 1
Foto på Jennie-Ann Karlsson

Jennie-Ann Karlsson, Service Owner Visma Webshop/Website

  • 330 poäng 250 badge 2x thumb
Hej!
Nej, vi har inte stöd för idag att "kopiera från befintlig". 
Du har inte möjlighet att arbeta med en huvudprodukt, och lägga till vartianter av denna? Underprodukterna behöve ri vilket flal skapas, men då behöve de inte "egna" beskrivningar och bilder, utan huvudartikeln används.