Låsa december innan överföring av bokslutsposter- Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 månad sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Minf råga: Kan jag låsa i detta fall december innan jag fört över bokslutstransaktionerna från  Visma Bokslut? Jag är lite osäker och undrar om jag kan låsa december och utan problem överföra mina bokslutstransaktioner från Visma Bokslut till december månad trots att denna är låst i Visma Administration. Vänligen Lars Nilsson
Foto på Lars Nilsson

Lars Nilsson

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 månad sedan

  • 0
  • 1
Troligen inte och varför låsa december innan bokslutet är klart? 
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,784 poäng 3k badge 2x thumb
Jo det går bra, efter det kan du både importera från Bokslut och regga manuellt men då bara på 1231 och med texten Bokslutstransaktion.