lb-fil - ändring av belopp eller datum, eller ta bort betalning - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 4 veckor sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Har skrivit tidigare om LB-fil. Saknar fortfarande en del information. Tacksam för tips om var jag kan läsa.
Har av banken fått veta att anledningen till att jag inte kan ändra belopp eller datum i internetbanken är att det då kan bli fel vid återrapporteringen till eEkonomi.
Min konkreta fråga är: Vad händer i eEkonomi när en betalning som skickats med fil är gjord? Blir det en ny verifikation? Får jag någon avisering om detta?
Vad händer om jag i banken tar bort en betalning som skickats med fil? Får eEkonomi och jag veta att betalningen är stoppad? Hur kan jag skicka betalningen på nytt? 

Det här är så komplext att jag förväntar mig en tydlig information någonstans i systemet.
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 2 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på Annelie Engvall

Annelie Engvall, Moderator

 • 2,296 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Lars, 

Det skapas ingen verifikation när du skickar en lb-fil, det är en fil med dina leverantörsbetalningar.
Tar du bort filen på banken så får du skapa den på nytt.
eEkonomi har ingen koppling till banken och får ingen notis om att någon betalning blivit stoppad. 
Har man en aktiv bankkoppling och har t ex 5 st leverantörsfakturor skickade i filen och endast 4 av bankhändelserna kommer in i eEkonomi, så ser du att 4 av 5 händelser har kommit in, ingen notis att så är fallet.

Har du ytterligare funderingar gällande detta, så är du välkommen att kontakta oss på supporten.

Ha en fin dag!

/Annelie

 
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,290 poäng 10k badge 2x thumb
Min bankontakt trodde att när betalningen är utförd så meddelas eEkonomi detta och det skapas automatiskt en verifikation avseende betalningen. Men det är alltså fel. Jag måste som tidigare bokföra alla betalningar manuellt i rutinen Kassa- och bankhändelser? 
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,290 poäng 10k badge 2x thumb
Hur ska jag kunna skapa filen på nytt? Filen skapas ju enbart genom att jag registrerar en faktura. Och det är ju redan gjort. Jag ser ingen möjlighet att skapa en ny post i en LB-fil avseende en betalning som redan är skickad en gång. Jag måste manuellt lägga in betalningen i banken. 
Foto på Annelie Engvall

Annelie Engvall, Moderator

 • 2,296 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Lars R,

Det skapas inte automatiskt en verifikation. Om du har bankkoppling så kan du matcha betalningar med fakturor. Programmet kan matcha det automatiskt och då räcker det att du klickar på bokför.
Det är olika hur det fungerar beroende på vilken bank du har.

Du är välkommen att kontakta oss på supporten så förklarar vi hur det fungerar.

Ha en fin dag!

/Annelie
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,290 poäng 10k badge 2x thumb
Det är konstigt att behöva få ett direkt felaktigt svar på så enkla och tydliga frågor. 
Jo, det skapas visst automatiskt en verifikation när en betalning är genomförd!

Jag har i dagarna sett att de första betalningarna som skett efter att banken har fått LB-filer är genomförda. Jag  letade efter dem i fliken Ej bokförda bankhändelser för att bokföra dem. De fanns inte där. Däremot fanns de redan bokförda och med verifikationsnummer i fliken Periodens bankhändelser.

Eftersom vi bara är två personer som har rätt att registrera i eEkonomi och ingen av oss  har bokfört betalningarna så undrar jag hur de har kunnat bli bokförda om systemet inte har gjort det automatiskt?

Jag tror inte på spöken!
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,004 poäng 10k badge 2x thumb
Jag tror inte heller på spöken. :-) Eftersom vi själva funderar på att använda betalningsfiler så är det här ett intressant ärende. Nedanstående kanske inte tillför något men en av mina angreppssätt till problem är lista alla möjligheter, även de självklara. "So here we go." 

Nedanstående förutsätter ett AB med faktureringsmetoden.

Som jag uppfattar funktionaliteten idag - olika alternativ:

A. Ingen bankkoppling alls.
Användaren skapar och bokför faktura. Detta innebär att den första verifkationen skapats. Användaren loggar sedan in på banken och skapar manuellt betalningen där. När betalning är gjord (pengar dragna på bankkontot) återskapar användaren bankhändelsen (genom import eller manuellt) på bankkontoutdraget i eEkonomi. Obs, ingen verifikation skapas bara för att det finns händelser på kontoutdraget i eEkonomi! Därefter kan användaren förhoppningsvis trycka på den gröna "Bokför" knappen. Först i och med det knapptrycket skapas nästa verifikation. (Alternativ till hantera detta via kontoutdrag är att manuellt registrera gjord betalning på fakturan. Detta gäller för alla alternativ nedan.)

B. Bankkoppling avseende kontoutdrag.
Användaren skapar och bokför faktura. Detta innebär att den första verifkationen skapats. Användaren loggar sedan in på banken och skapar manuellt betalningen där. När betalning är gjord (pengar dragna på bankkontot) kommer eEkonomi dagen efter hämta och återskapa händelserna på kontoutdraget inne i eEkonomi. Återigen, det har ännu inte skapats någon verifikation avseende själva betalningen. Förhoppningsvis kan användaren nu trycka på den gröns knappen betalningen registreras och verifikation skapas.

C. Manuell betalningsfil
Användaren skapar och bokför faktura. Detta innebär att den första verifkationen skapats. Användare skapar en betalningsfil manuellt och därefter loggar in på banken och laddar upp filer. Signerar filen/betalningsorder inne i banken. (lite osäker på exakt hur detta ser ut eftersom jag själv inte gjort det än.) Återigen, ingen verifikation avseende betalning skapas i eEkonomi i detta skede. Ingen kommunikation sker mellan bank och eEkonomi om att betalninsgfilen är inläst och signerad i banken. Att filen skapats inne eEkonomi betyder egentligen ingenting bokföringsmssigt, ingen uppföljning sker. (?) Sedan, beroende på automatisk kontoutdrag eller ej så återfinns gjorda betalningar inne på kontoutdraget inne eEkonomi och först för användaren tryckt på gröna knappen (eller orange "Matcha") så kommer verifikation avseende betalningen att existera.

D. Automatisk betalninsgfil
eEkonomi trycker automatisk iväg en betalninsgfil till banken utifrån viss förutsättningar (okända för mig). Användaren måste fortfarande logga in på banken och godkänna betalningarna. I övrigt helt enligt alternativ C, ingen återkoppling annat i efterhand via bokför/matcha på kontoutdrag/manuellt registrera genomförd betalning inne i eEkonomi.

E. Automatisk betalninsgfil men signering i eEkonomi
Som ovan men signering sker (synbart) inne i Ekonomi så en extra inloggning till banken behövs ej. (I själva verkat kan man säga att den inloggningen görs för man signerar betalningsfilen.) I övrigt enligt alternativ D ovan.


Sammanfattningsvis, jag har inte uppfattat det som att någonstans, i något skede, sker någon form av automatisk återkoppling på att man skapar betalninsgfiler som skulle resultera i att det finns en verifikation skapad, utöver verifikationen som avser fakturan (erkännandet i bokföringen av skuld till leverantör - inte betalning till leverantör).


Så, antingen ät det en bugg (fel i systemet) eller så är det otydligheter i användargränssnittet (kan också se som fel i systemet :-)) som gör att användaren tror att man gör en sak men det som händer är något annat? 

Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,004 poäng 10k badge 2x thumb
Sidonot - för att förklara  varför jag resonerar som jag gör:

1. Jag tror på att använda faktureringsmetoden. Lite mer bokföring men mycket mycket bättre i långa loppet.

2. Jag tror benhårt på att så långt det är praktiskt möjligt arbeta via bankkontoutdragen/bankkonton inne i eEkonomi. Undvik registrera betalningar direkt på en faktura, hantera det via kontoutdraget. Återigen, lite mer jobb men ger mycket bättre översikt i långa loppet.
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb
Jag har hittills skickat och signerat 6 filer. Jag har gjort på exakt samma sätt alla gångerna. Men på 4 av filerna står det i bankens info om filen att den är tillagd av mig.  För de filerna redovisas också datum och klockslag när filen togs emot resp signerades. För 2 av filerna står att de är tillagda av "Ditt affärssystem". Ingen mer info om datum eller vem som har godkänt dem. Notera att mitt avtal med banken innebär att all signering sker i banken inte i eEkonomi.
Totalt obegriplig soppa!
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Klurigt. Mina tankar detta:

Jag vet inte hur det ser ut men kanske kan det vara så att användaren ibland signerar filerna i annat skede i processen (i ett annat system) än vad det kanske ser ut som? Till exempel om användargränssnittet inte är tillräckligt tydligt?


1. Jag tror inte banken skulle ta emot, än mindre hantera, något som inte är signerat enligt konstens alla regler. 

2. Jag tror inte att eEkonomis koppling med någon bank skulle bygga på att banken litar på att eEkonomi säger att signeringen är ok. Troligen är det byggt så att oavsett i vilket system en signering sker, i banken eller i eEkonomi, så är det banken som genomför själva signeringsprocessen och utvärderar den (godkänner).

3. Vad som står i ett avtal innebär inte att lösningen verkligen är implementerat enligt avtal. Kan ju vara att någon någonstans (på banken?) tryckt på fel knapp så signering inne i eEkonomi är möjligt? Inte första gången något sådant har hänt.Foto på Lars R

Lars R

 • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb
Tack för dina tankar kring detta. Det är uppenbart någonting som kan konfigureras på en rad olika sätt. Vi har fyra aktörer:
* Jag som användare
* eEkonomi
* Bankgirot som tar emot filen och kommunicerar med banken
* Banken (bankerna kan dessutom agera olika)

Min rutin ser inte ut exakt som något av dina alternativ. Så här är det:
Jag ankomstbokför en faktura
Varje sådan faktura blir en ny rad i en kommande fil att skickas till bankgirot
Normalt en gång per vecka skickar jag filen. Innan jag gör det kan jag i eEkonomi se alla betalningsuppdrag som ligger i filen och välja bort något eller några om jag kommit på att något blivit fel. 
Efter en minut kan jag se filen i min banks internetgränssnitt. Där kan jag också se alla poster och även skriva ut den.
Jag kan nu välja att ta bort filen eller att signera den. Jag måste signera hela filen, inte enstaka betalningsuppdrag.
I bankens kontoutdrag där alla penningtransaktioner listas visas inte varje enskild leverantörsbetalning, vilket kändes frustrerande först. Där visas bara en betalning per dag, dvs summan av betalda leverantörsfakturor per dag.
Jag har inte hittat något sätt att se vilka fakturor som har betalats en viss dag. Jag förväntas vara nöjd med att de betalningar jag har skickat in är genomförda.
Men, och detta är utmärkt, bankgirot eller banken skickar tillbaka information till eEkonomi som automatiskt bokför varje betalning. Jag ser dem således aldrig i fliken Ej bokförda bankhändelser.
Det anmärkningsvärda är att eEkonomis moderator påstår att någon sådan automatisk bokföring inte sker. Men jag vet ju vad jag ser!
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
I bankens kontoutdrag där alla penningtransaktioner listas visas inte varje enskild leverantörsbetalning, vilket kändes frustrerande först. Där visas bara en betalning per dag, dvs summan av betalda leverantörsfakturor per dag.
Antagligen har du redan listat ut detta men om inte: Just den biten är en begränsning från Bankgirots/bankens sida. Brukar kräva att abonnerar på en extra tjänst för att få särredovisning av enskild kundinbetalningar. Har inte i huvudet med vilka banker detta fungerar i eEkonomi.

Jag ser dem således aldrig i fliken Ej bokförda bankhändelser.
DEN är jag nyfiken på. :-)
Du får gärna återkoppla här i tråden när du fått slutligt svar från Visma. Är det bugg i eEkonomi eller något annat.?
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb
Hej!

Jag har haft separat mailkonv med supporten på Visma om detta. För mig gäller följande:
- Min bank är SEB
- De hänvisar mig att ringa till Bankgirot för att få info om enskilda genomförda betalningar (!!)
- Men kundsupporten på SEB lovade att föra mitt klagomål vidare. Vet inte om jag kommer att få någon återkoppling
- Återrapporteringen till eEkonomi fungerar bättre än vad Vismas support har beskrivit. Varje betalning bokförs automatiskt och dyker därför aldrig upp i fliken Ej bokförda bankhändelser

Det enda som inte är optimalt är alltså vad som visas i banken kontoutdrag. Ibland måste man ju skicka en kopia på en betalning till leverantören för att visa att den är genomförd. Det är detta moment som inte fungerar alls när jag gått över till lb-fil. Men det ligger ju inte på Visma att lösa! 
Foto på Annelie Engvall

Annelie Engvall, Moderator

 • 2,296 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Lars R,

När vi kikar på ditt kundnr så ser vi att du har en automatisk bankkoppling, därav den automatiska matchningen. 

För att säkerställa exakt vad du har och även förklara hur det fungerar utifrån vilka inställningar och vilken bank osv, så rekommenderar jag att du kontaktar oss på supporten.

Ha en fin dag!

/Annelie
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,290 poäng 10k badge 2x thumb
Det är konstigt att få så tvärsäkra svar som visar sig vara helt fel beroende på att jag har en viss typ av bankkoppling. Det är väl ändå mest naturligt att ha just vad ni kallar automatisk bankkoppling om man använder lb-fil. Syftet med att använda filen är ju att minimera antalet arbetsmoment. Jag tar för givet att flertalet av dem som använder lb-fil har exakt samma funktionalitet som jag. 
Jag hittar ingenstans i er dokumentation en tydlig beskrivning av vilken funktionalitet olika typer av bankkoppling har.  
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 22,220 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Lars! 

Gällande vilken funktionalitet som finns med eller inte beroende på om du arbetar med bankkoppling eller inte, samt vilken bank du i så fall har koppling mot, så skulle jag rekommendera hjälpavsnittet: Arbeta med eller utan bankkoppling. Här får du information om din bank kan ha den automatiska bankkopplingen eller inte, samt hur du annars kan gå tillväga för att hantera dina betalningar. 

Jag skulle även vilja tipsa om en sida där du får all information du kan behöva för att arbeta på smartaste sättet under Kassa- och bankhändelser i eEkonomi, du hittar den här: https://vismaspcs.se/support/kassa-bank-i-visma-eekonomi

Återkom gärna om du har några frågor eller funderingar. 

Ha en fin dag!
/Nellie 
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,290 poäng 10k badge 2x thumb
Ingen information som du hänvisar till beskriver det scenario jag har frågat om! Om du hade läst mitt inlägg noga så hade du förstått att jag har råkat ut för en allvarlig brist i systemet. Detta fick jag bekräftat så sent som igår då jag chattade med en kollega till dig. Ärendet ligger nu för prioritering hos era utvecklare.
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 22,220 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Lars. 

Jag tar kontakt med dig via mail istället, så ska vi reda ut vad det är för problem som uppstått i eEkonomi. 

Ha en fortsatt bra dag.