Lista på utskrivna kontrolluppgifter - Visma Lön 300/600

 • 3
 • Idé
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Under bevakning
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag skulle sååå gärna vilja kunna skriva ut en lista på kontrolluppgifterna, så att jag slipper skriva ut allihop på papper, för företag med flera anställda blir det en tjock bunt att hantera istället för ett par papper. I skatteverkets egna kontrolluppgiftsprogram går det bra. Det underlättar också vid avstämningar.
Foto på Rapp

Rapp

 • 118 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 3
Foto på christel

christel

 • 2,228 poäng 2k badge 2x thumb
Hade varit suveränt!! Stor önskemål från min sida också. Den ny funktionen att man kan skriva ut en lista på namnen när man precis skapar kontrolluppgifterna, hade varit bra att kunna spara som pdf och inte behöva skriva ut tycker jag. Ovanstående önskemål hade också varit bra att kunna spara som pdf, när den möjligheten kommer. Allt för att spara papper och miljö!
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag är inte helt med på vad du menar för lista? Vid utskriften kan du välja till att även skriva ut ett sammandrag och ett detaljerat sammandrag som visar totalsummorna för alla anställda. Skulle du vilja skriva ut enbart sammandragen igen så är det också möjligt. Är du inne under Företagets rutiner - Kontrolluppgifter kan du klicka på Tillval för att välja att skriva ut sammandragen.
För att spara på papper finns även alternativet att skriva ut underlagen som pdf-filer. Det kan du välja om du först förhandsgranskar utskriften eller gör den via Utskriftscentralen.

Om det är inte är ett detaljerat sammandrag du är ute efter får du gärna återkomma och förtydliga vad det är för utskrift du önskar.
Foto på Rapp

Rapp

 • 118 poäng 100 badge 2x thumb
Jag menar ett sammandrag där jag kan se alla anställda för sig, i en lista. Nuvarande detaljerat är ju ett sammandrag, inte detaljerat?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen!
Okej då förstår jag bättre vad du menar. Vilka uppgifter vill du se på det detaljerade sammandraget per anställd?
Nuvarande sammandrag är detaljerat, men inte per anställd utan för hela företagets samlade kontrolluppgifter.
Foto på Rapp

Rapp

 • 118 poäng 100 badge 2x thumb
Jag skulle vilja ha personnummer, namn, lön, förmån, avdragen skatt 
Foto på Mariann

Mariann

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Vi önskar en lista med personnummer, namn, bruttolön, avdragen skatt, och arbetade timmar per anställd. Det är en lista som används mycket ofta vid olika frågor.

Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
En alternativ lista till detta skulle kunna skapas i programmets rapportgenerator som ni hittar ni under Utskrifter - Rapportgenerator. Väl där klickar ni på Ny-knappen uppe till vänster. Välj alternativet Kopiera programmets standardrapport, markera rapporten Lön - Löner i en period och klicka på OK

Nu visas hur den rapporten är uppbyggd och ni kan lägga till eller ta bort kolumner, bredda dem och göra urval efter tycke och smak. För att få in nya värden i listan när ni har ändrat någonting bockar ni i rutan Automatisk uppdatering upptill eller klickar på knappen Uppdatera varje gång. Där kan ni också ange vilken period ni vill titta på medan ni bygger rapporten.

Som standard i den här rapporten visas en summering per lönekörning och en totalt för hela perioden. Vill ni inte se per lönekörning, utan enbart den totala summeringen, tar ni bort raden Lönekörning i rutan Beskrivningsfält uppe till vänster. 

I rutan Fält till vänster markerar ni de kolumnerna som ni vill se och tar bort de ni inte vill ha med. Här kan ni till exempel ta bort kolumnen Nettolön och lägga till Personnummer eller Arbetad tid i timmar. Personnummer hittar ni genom att klicka på plustecknet vid Anställd - Grunduppgifter.

Kolumnerna visas i den ordningen ni lägger till dem och vill ni ändra den ordningen kan ni högerklicka på en kolumn och välja Flytta fält. I listan som visas är det bara att dra och släppa kolumnerna i önskad visningsordning.

Det som är viktigt att tänka på är att kolumnen Bruttolön, skattegrundande visar all bruttolön, även från lönearter som inte är markerade för kontrolluppgift K11. Även kolumnen Förmåner, tabellskattegrundande visar alla förmåner som motsvarar detta även om de saknar val för vilken ruta på kontrolluppgiften de ska visas i. Egna lönearter och ändringar på standardlönearter kan alltså ge upphov till en diff mellan kontrolluppgifterna och rapporten som är viktig att ni känner till, men det är en rapport som kanske kan underlätta för några användare iaf.

Jag kommer ta vidare era synpunkter till vår utvecklingsavdelning som får se över möjligheterna att införa en specifik rapport för detta i kommande versioner av programmet.
Foto på christel

christel

 • 2,228 poäng 2k badge 2x thumb

Ett önskemål hade varit att man bara "tryckt ihop" uppgifterna som finns på varje kontrolluppgift så de stod på en rad för varje anställd. Man behöver ju inte hela blankettbilden för arkiveringen men man behöver ha uppgiften man lämnar i från sig att kunna gå tillbaka till. Då hade det varit bra att både kunna skriva ut den eller spara den som en fil.

Den "nya" utskrift jag tidigare syftade på är när jag skapar kontrolluppgifter så får jag en lista "Kontrolluppgifter har skapats för:" och så kommer alla namnen. Denna lista skulle jag vilja kunna spara som fil och slippa skriva ut. Det är ju bara om något blir fel som jag behöver den. Och den kan jag inte skriva ut igen, utan bara vid skapandet, om jag förstått rätt. Har jag väldigt många anställda i ett företag är listan bra.

Foto på Mariann

Mariann

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Den här funktionen fan.ns i Lön Spedial som vi använde tidigare
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

 • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Tack för alla era tankar - vi tar de med oss!

Christel - listan du får ut vid skapande av kontrolluppgift kan du inte få ut igen, precis som du skriver. För att få den till fil kan du välja att skriva ut den till en skrivare som sparar en fil istället för att printa ut på papper, exempelvis Microsoft XPS Document Writer eller CutedPDF Writer. Hursomhelst så har vi nu önskemålet med oss tills det är dags för att göra nästa års "kontrolluppgiftsversion", tack för det!
Foto på Jennie

Jennie

 • 2,052 poäng 2k badge 2x thumb
Intressant inlägg av Joakim Karlsson! 
TACK! 

Jag skulle vilja kunna spara de listor jag får fram där i tex. ett exelark. 

Går det på nå vis? 
Foto på Johanna Åberg

Johanna Åberg, Champion

 • 3,100 poäng 3k badge 2x thumb
Alla rapporter du har i systemet eller själv gör, kan du under rutan "Skriv till:" välja olika alternativ, tex pdf, skrivare, excel osv.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.