Lista per betaldatum - Förening

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Jag har just fått klart för mig att det inte går att bokföra via kontantmetoden i Visma förening (?!) och undrar nu istället om det finns någon möjlighet att få ut en lista på vad som är registrerat som inbetalt på en viss dag? Jag brukar gå in och registrera "direktbetalning" på fakturorna men borde kanske även kunna använda buntregistrering (?). Ibland betalar även nya medlemmar in en avgift utan att ha fått faktura och då har jag använt mig av "kontantfaktura" men det kanske inte är rätt väg?
Vi är en förening med över 1000 medlemmar och vi fakturerar medlemsavgifter årligen men det finns inget betalningstvång så jag vill inte ha fakturorna bokförda som kundfordringar utan skulle vilja kunna bokföra dem direkt på bankkontot när de betalas. Det skulle ju vara bra om man kunde jämföra listan per dag med det som är bokfört hos BankGirot för respektive dag.
Foto på Malla

Malla

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Thurfoto

Thurfoto

 • 440 poäng 250 badge 2x thumb
Vet inte om jag förstår dig rätt men det går alldeles utmärkt att bokföra enligt kontantmetoden i Visma Förening.
Det är ju du själv som väljer om du vill bokföra journaler eller fakturan direkt.
Antingen går du in under inställningar-Bokföring och bockar i rutan "Bokför journaler och momsrapport manuellt" och låter bli att bokföra journalerna. Annars skriver du inte ut journaler löpande utan väntar  tills årets slut och skriver då ut Faktura- och Inbetalningsjournal så att dina kundfordringar stämmer vid årets slut.
Foto på Malla

Malla

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Det jag önskade är att kunna få ut en lista på det som jag registrerat i systemet som inbetalt på en dag som jag skulle kunna stämma av mot listan som jag får från bankgirot innan jag bokför.

Ibland betalar medlemmarna även för andra saker på sin inbetalning t.ex. väskor eller tröjor och då vill jag ju att de kostnaderna ska gå på andra konton men på de listor som jag hittat att skriva ut så blir det bara en summa för kundfodringar och motsvarande summa för bankkonto, jag skulle vilja kunna se vad som är medlemsavgifter, väskor, tröjor o.s.v. om du förstår hur jag menar... 

Om jag registrerar kontantfakturor så kan jag skriva ut en fakturajournal/bokföringsunderlag som ser ut precis som jag skulle vilja ha listan som jag är ute efter, se bild 


Men jag kan ju inte skriva ut fakturajournal per datum eftersom alla fakturorna är skickade på samma dag men de betalas olika dagar. Men en inbetalningsjournal eller annan lista med informationen ovan är det som jag skulle vilja ha ut.  
(Redigerad)
Foto på Thurfoto

Thurfoto

 • 440 poäng 250 badge 2x thumb
Vet inte om jag förstår dig riktigt men det verkar som om du efterlyser en Inbetalningsjournal. Fungerar inte den som finns i Visma Förening. Om du skriver ut den fram till ett bestämt datum (det datum som alla fakturor betalas) så får du ju med alla betalningar i en och samma journal.
Foto på Malla

Malla

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Nej, det är ju det som är problemet. En inbetalningsjournal visar bara beloppet IN på bankkontot och UT från kundfordringar, det står inget om hur mycket som är medlemsavgifter, väskor, tröjor, osv. (Det kommer ju ut på FAKTURA-journalen).

Jag skulle vilja slippa använda "mellansteget" kundfordringar och bokföra direkt mellan kontot för t.ex. medlemsavgifter och bankkontot vid betalning av fakturan. Eftersom jag aldrig vet hur många (vilka) medlemmar som kommer att betala sin faktura så blir det inte bra med kundfordringar. Det är ju det som är "kontantmetoden" om inte jag fattat helt fel. 

Foto på Thurfoto

Thurfoto

 • 440 poäng 250 badge 2x thumb
Vet fortfarande inte om jag förstår dig rätt. Tror inte du kan få ut en sådan lista om du inte använder dig av fakrurajournalen för att stämma av. Kontantmetoden innebär ju att du bokför när du får betalt inte när du skriver fakturan. Om du då använder dig av Kontantmetoden får du markera (under inställningar) att du bokför journaler manuellt men du kommer inte att bokföra några journaler. Om du sedan också låter bli att godkänna journalerna du skriver ut (för att stämma av mot inbetalningar) kan du gå tillbaka och skriva ut journaler igen, kanske samma eller med andra datum. Du väljer vad du vill granska.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Kanske skulle utskriften Avstämning inbetalningar kunna funka? Den hittar du under Utskrifter - Reskontra och då kan du göra urval på datum och inbetalningskonto.

Sen så är ju tyvärr inte Visma Förening optimalt för att arbeta med kontantmetoden utan jag skulle vilja tipsa om Visma eEkonomi där du kan ställa in redovisningsmetod och stämma av dina fakturor direkt mot föreningens bankkonto.
Vi har ett särskilt erbjudande för föreningar som du kan läsa mer om här: https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-eekonomi-for-foreningar

/Anna
Foto på Malla

Malla

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Anna,
nej den listan fungerar inte heller, den visar ju också bara bankkontot och inget om de andra kontona... 
Funkar medlemsregister med familj och avtalsfakturering i Visma e-ekonomi?
Eller finns det planer på att öppna upp för möjligheten att välja redovisningsmetod även i Visma Förening, det är ju uppenbarligen inte bara jag som har det här problemet...
Foto på Malin Kjellberg

Malin Kjellberg, Moderator

 • 1,968 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!

@Humlan inne under Försäljning - Medlemmar kan du via markeringshjälpen eller själv markera Medlemmar i listan och därefter välja Massuppdatera. I massuppdateringen finns möjlighet att uppdatera fria medlemskategorier. Vet att vissa kunder jobbar med dessa genom att man döper en kategori till Medlemsavgift och sedan varje år skapar ett nytt värde för denna med årets namn tex 2018. Sedan kan man plocka upp värdet på medlemmarna i registret löpande som de betalar. Via medlemslistan kan du sedan få ut en lista på de som betalat/har värdet 2018 inlagt i medlemsregistret, dock får man på denna listan inga bokföringskonton. 

@Malla tyvärr går det inte få fram någon lista med exakt det som du efterfrågar i programmet. Vår produkt eEkonomi hanterar kontantmetoden men där saknas en funktion motsvarande avtalshantering, man får där istället skapa alla fakturorna och sedan kopiera dem när nästa period ska faktureras. Eftersom ni har så pass många medlemmar som ni fakturerar så kanske det inte är en ultimat lösning för er.
Foto på Humlan

Humlan

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Det där vet jag men det är inte svaret på mitt problem. Om man har många betalningar på en dag är det inte optimalt att lägga tid på att markera medlemmarna. Betydligt smartare gå via en betalningsfunktion via sök och massuppdatera. Ni har ingen funktion som direkt svarar mot betalning, varken datum eller summa, via medlemsfönstret vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Just betalningsdatum och betalningsbelopp borde vara en självklarhet att kunna söka på och massuppdatera. Just sistnämnda funktionen är jättebra och borde kunna utnyttjas maximalt.
Foto på Humlan

Humlan

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Har också en annan fråga som lite knyter an till förra. Vi har två kategorier medlemmar, en betalar 150 kr en annan 180 kr. Får fakturajournal uppdelad på resultatenheter men hur ser jag vem som har betalt vad? 
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

 • 30,846 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Humlan!
När du skriver ut fakturajournalen kan du göra inställning att bokföringsunderlaget ska skrivas ut Detaljerat, och då välja med Medlems-/kundnr eller Namn.  På så sätt kan du se vem som betalat in. 
Du kan under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar och Bokföring välja att få en verifikation per affärshändelse. Du väljer här på vilja journaler du vill ha detta.