Loggfil - Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 månader sedan
  • (Redigerad)
Våra revisorer har gjort följande påpekande:
•       Iakttagelse:
Rutinmässig uppföljning och attest av förändrade fasta data saknas
•       Rekommendation:
Att löpande uppföljning av förändrade fasta data införs (kvartalsvis)
 
Styrelsen önskar med anledning av revisorns påpekande, att vi kontaktarVisma för att på bästa sätt lösa frågan om loggfil för förändring av fasta data.
Bahandlingshistoriken löser inte detta problem.
 
Således:
Hur gör andra som använder Visma administration?
Foto på Lelle

Lelle

  • 100 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 månader sedan

  • 1
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 23,712 poäng 20k badge 2x thumb
Jag misstänker att revisorn vill se att ni har rutiner för att säkerställa att era register i Visma (och utanför) kontrolleras regelbundet.

* Kontrollera att uppgifter om kunder och leverantörer stämmer med aktuella data
* Rensa ut gamla uppgifter i enlighet med GDPR
* Dokumentera när detta görs
* Skriv ner rutiner för hur de ovanstående punkterna skall göras och när de fysiskt gjorts

//Davor P
Foto på Lelle

Lelle

  • 100 poäng 100 badge 2x thumb
JA.
Det är en kontroll av ändringen av fasta data. Dit räknas uppgifter om kunder, leverantörer, automatiska beräkningar etc.
Så att inte tex bankgiro till leverantörer ändras så att betalning går till den egna personalen.
Intressant revisor måste jag säga. Vad menas med fasta data och kan man verkligen förändra data som är fasta? Undras just vad dom gått för nyhetskurs om man tar upp en sådan här sak?
Foto på Annelie Engvall

Annelie Engvall, Moderator

  • 1,312 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Lelle,

Tack för din synpunkt.

I dagsläget finns det ingen loggning i Visma Administration.

Jag tar detta vidare till vår Utvecklingsavdelning.

Ha en bra dag!

/Annelie