Lön upp till brytpunkt - eEkonomi

 • 0
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 11 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,

jag har en lön kvar att betala ut och tänkte då anpassa den för att lägga mig på gränsen till statlig skatt. Här är det 2 olika siffror som jag har läst mig till. Den ena är 455 200 och den andra 468 600. Den senare verkar gälla om man inkluderar grundavdrag så det verkar vara den summa jag skall nå upp till.

Nu till den egentliga frågan. Vilka belopp skall jag räkna med som lön? 


I verifikationen för lön kan jag bland annat hitta följande konton:

2910 - Upplupna löner
7210 - Löner till tjänstemän
7390 - Övriga kostnadsersättningar och förmåner


Konto 2910 antar jag att jag kan bortse ifrån då det är nettolön. Men hur är det med förmånerna, konto 7390, skall de räknas med?

För att summera: Vilka konton skall jag summera för att veta hur mycket lön jag har betalat ut hittills i år?
Foto på Prefect

Prefect

 • 1,902 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 12 månader sedan

 • 0
 • 2
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Du skall i så fall betala ut en fastställd inkomst upp till det högre beloppet du anger, som efter grundavdrag blir det lägre beloppet du anger som är det belopp som utgör beskattningsbar inkomst. 

De delar som anses ingå i den fastställda inkomsten är löner och förmåner - 72-konton och 73-konton.

Mikael


Foto på Prefect

Prefect

 • 1,902 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Mikael och tack för ditt utförliga svar!

Du verkar ha bra koll så jag passar på att ställa en följdfråga. När man ansöker om t.ex. VAB ifrån försäkringskassan så skall man ange sin årslön. Här antar jag att man enbart tar hänsyn till 72-konton och inte 73-konton?

Samma sak om någon frågar "Vad har du för lön?" så är väl svaret summan av 72-konton och inte även de förmåner man får?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Inkomsterna ska härröra från förvärvsarbete genom anställning och till årsinkomsten räknas även t.ex. OB-ersättning, provision, drickspengar och förtroendearvoden. Inkomster beaktas upp till max 7,5 prisbasbelopp (ca 300 000 kr.). Inkomst av kapital, sjukpenning, studiemedel, pension, semesterersättning m.m. utgår inte på grund av utfört arbete och är därför inte grund för SGI. 

Till Prefect
Jag har googlat lite och hittade ovanstående klipp på fråga om vad som ingår i den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är grunden till den ersättning du frågar om. Jag hittar inget om förmåner men vid VAB - korttidsfrånvaro - påverkas ju t ex inte bilförmån men kostförmån så jag hoppas någon annan kan leda dig vidare.

Svaret på frågan om "vad du har för lön" tycker jag blir korrekt om man svarar lön plus förmåner - eftersom man kanske skulle ha haft en högre lön om det inte var för förmånerna - men det är nog individuellt

Mikael
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 26,608 poäng 20k badge 2x thumb
Om du vill undvika marginalskatt genom att hålla dig under brytpunkten så måste du titta på alla skattepliktiga inkomster vilket då även innebär förmåner. Personligen så kan jag tycka att bokföringen är lite "trubbig" som underlag och kollar därför i löneprogrammet. Men du kanske inte har något sådant. Men som sagt. För att ha koll på marginalskattegränsen så måste du ha koll på alla delar. T.ex. förmån av bil, sjukvårdsförsäkring, mat eller annat skall då ingå i lönebeloppet. Däremot så är kontant lön (oftast då kto 7210 eller 7010) det du bör kunna kolla på när det gäller lönesummeregeln i K10:an. Men då måste du även tänka på eventuella upplupna löner då dom inte får ingå utan det är bara under kalenderåret utbetalda kontanta löner. M.a.o ej förmåner och ej upplupna löner. Även där är löneprogrammet att föredra. Lycka till!

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.