Löneart, frånvaro med bibehållen lön

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
  • Inte planerade
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Registrera betald permission i Lön 300/600

Finns det något sätt att registrera frånvaro med bibehållen lön?
Foto på Sofie

Sofie

  • 1,268 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 10 månader sedan

  • 2
Foto på Susanne Karlsson

Susanne Karlsson, Application Specialist Lön/Lön Anställd/Resa&utlägg

  • 524 poäng 500 badge 2x thumb
Officiellt svar
Permission styrs av kollektivavtalet och det mest vanliga är att den anställde skall tillgodoräknas arbetad tid och erhållas lön under ledigheten.
Av denna anledning väljer vi att inte ha någon specifik löneart för att registrera permission som frånvaro.

Menar kollektivavtalet att permission ska räknas som frånvarotid kan man för månadsavlönad minska kvantiteten på lönearten för månadslön eller skapa en ny löneart av typen Övrig frånvaro - Frånvarotid som permissionen registreras med.

För timavlönad kan man minska den arbetade tiden på timlön och sedan använda en kopia av löneart 1174 som du kodar likt löneart 1106 fast utan markering för Arbetad tid.