Månadsvy vid tidrapportering Visma WebbTid

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Kan ni upprätta en månadsvy på webtiddå det är svårt att få överblick när de flesta företag månadsfakturerar sinauppdrag.Det skulle verkligen underlätta tidsregistreringen om det fannsmånadsvyer. Både tidsmässigt och att det blir bättre översikt. Vi har mångaprojekt, flera aktiviteter per projekt och mycket utspridda timmar. Med veckovyblir det mycket knappande för att få in alla tider, månadsvy skulle minska detta.
Foto på Camilla B

Camilla B

  • 104 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.