Uppdaterad information 171213 Meddelande på Min sida i ditt program: Offline Information Page

  • 0
  • 2
  • Artikel
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Från klockan 8 idag på Luciadagen fungerar Min sida igen och allt är som vanligt :)

När du går in i ditt program får du meddelande Offline Information Page på Min sida. Detta beror på att vi från och med den 11 december har  gjort inloggningen säkrare till vår hemsida. För att kunna nå informationen på Min sida så måste du först logga in via vismaspcs.se och byta lösenord. 

Du kan fortfarande arbeta i programmet, det är enbart ett meddelande som kommer på Min sida. Under veckan kommer vi att ändra tillbaka så att du får tillbaka Min sida även om du inte är inloggad. 


Efter att du loggat in och bytt lösenord så ska du registrera det nya lösenordet i ditt program och därefter synkronisera, läs mer på Säkrare lösenord

Tänk på!
Använder du någon av följande tjänster måste du uppdatera lösenordet i ditt program för att synkroniseringen ska fungera: AutoCollect, AutoInvoice, Ekonomiöversikt, Kreditupplysning, Min Lön, Scanner, Sms, Stämpla, Resa & Utlägg eller Webshop.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
  • ledsen

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.