Medlemsuppgift Svenskt Näringsliv - Lön 600

 • 11
 • Idé
 • Uppdaterades för 2 månader sedan
 • Under bevakning
 • (Redigerad)
Hej, har Visma planer på att skapa en rapport att använda som underlag för den årliga inlämningen av Medlemsuppgift till Svenskt Näringsliv?
Foto på Hyacinth

Hyacinth

 • 1,110 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

 • 11
Foto på Joakim Loden

Joakim Loden, Fd Testledare - Visma Lön

 • 6,802 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Hyacinth!

Jag gör om din fråga till ett önskemål.

Detta är en fråga som vi håller under uppsikt. Än så länge har vi dock valt att prioritera andra förbättringsområden som vi bedömt som viktigare för våra kunder. Anledningen till detta är att vi inte upplevt en tillräckligt stor efterfrågan hos våra kunder, varken här på forumet eller i andra kanaler. Skulle det däremot visa sig att detta är någonting många kunder efterfrågar så är vi öppna för att tänka om i vår prioritering.

Jag uppmanar därför andra användare att gå in och plussa på i den här tråden om detta är funktionalitet som även ni skulle ha nytta av.
Foto på Mona

Mona

 • 414 poäng 250 badge 2x thumb
Här kommer ett stort plus till er i den här tråden! Att kunna få hjälp med att rapportera in följande till Svenskt Näringsliv hade varit toppen! (utklipp från deras sida):

"Lönesummor avser 2016 års löner. De ska inkludera löner till VD, ägare och familjemedlemmar och anges i tusentals kronor.

Totalt utbetalda löner hämtas från kontrolluppgiften:
- Kontant bruttolön enligt kod 11
- Skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18
- Semestermedel som inbetalats till semesterkassan

I enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag beräknas VD och ägarlön utifrån deklarerat överskott dividerat med 1,301 (dvs exkl egenavgifter)

Då lönesumman rapporteras till en medlemsorganisation fördelas lönesumman på arbetare respektive övriga/tjänstemän. Till Svenskt Näringsliv anges lönesumman i en klump.

Från lönesumman avräknas den del som överstiger schablonbeloppet och ingår i ruta 11 gällande:

- Ruta 50 (bilersättning, milersättning)
- Ruta 51 och 52 (traktamenten)"


Till vår medlemsorganisation ska vi även rapportera in:
"Lönesummor avser 2016 års löner. De ska inte innehålla löner till VD, ägare eller ägares familjemedlemmar och ska anges i tusentals kronor.

Totalt utbetalda löner hämtas från kontrolluppgiften:
- Kontant bruttolön enligt kod 11
- Skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18
- Semestermedel som inbetalats till semesterkassan

Lönesumman fördelas på arbetare respektive övriga/tjm.

I enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag beräknas VD och ägarlön utifrån deklarerat överskott dividerat med 1,301 (dvs exkl egenavgifter)

Från lönesumman avräknas den del som överstiger schablonbeloppet och ingår i ruta 11 gällande:

- Ruta 50 (bilersättning, milersättning)
- Ruta 51 och 52 (traktamenten)
- Lön till aktieägare som äger minst 1/3 av aktierna
- Lön till företagsledare (VD, likställd tjänsteman i ekonomisk förening, ägare av enskild firma)

- Lön till företagsägares familjemedlemmar (make, maka, sambo, barn och föräldrar)"

Finns någon hjälp att tillgå från er sida?

Hälsningar

Mona 

Foto på Helena

Helena

 • 870 poäng 500 badge 2x thumb

Hur gör ni för att få rätt Medlemsuppgifter till Svenskt Näringsliv?

Det är många delar som ska tänkas på. Speciellt om det har varit ruljans på personal under året.

Jag är relativt ny i Visma 600 men har jobbat i olika löneprogram och har nog alltid haft en rapport att kunna använda.


Foto på Kitty

Kitty

 • 570 poäng 500 badge 2x thumb
Jag vill också väcka frågan till liv!
Foto på Carina

Carina

 • 216 poäng 100 badge 2x thumb
Denna hjälp skulle jag också behöva från programmet.
Foto på Mona

Mona

 • 246 poäng 100 badge 2x thumb
Då skriver jag ett plus i tråden i år igen!!!
Förvånansvärt att ni inte kan ta tag i det!
Foto på BiP

BiP

 • 124 poäng 100 badge 2x thumb
Väntar också på den här.

Foto på Mona

Mona

 • 246 poäng 100 badge 2x thumb
Åren går men frågan består...
Vi är många som önskar denna funktion i Visma Lön 600!!!
Ytterligare ett plus i den här tråden från mig!