Minsta beställning - Administration

 • 2
 • Idé
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Varning, Upplysning, Mail eller Hint, när en artikel börjar ta slut i lager eller når ett visst värde/antal - Administration

Vi har lagt in minsta beställning på vissa artiklar. När vi sedan skall beställa så kommer ingen information om detta upp. Jag undrar om det är någon inställning vi missat? Nu får måste vi ha komihåg-lappar uppsatta på alla artiklar som har en minsta ordermängd.
Foto på Andy

Andy

 • 254 poäng 250 badge 2x thumb
 • frustrerad

Publicerades för 2 år sedan

 • 2
Foto på Lena Ekonomi

Lena Ekonomi

 • 3,250 poäng 3k badge 2x thumb
Har du lagt in på beställningspunkt också eller bara på minsta beställning? Pröva och lägg in även på best.punkten
Foto på Andy

Andy

 • 254 poäng 250 badge 2x thumb
Jag märker ingen skillnad. Det är när vi lägger själva beställningen som vi behöver se att det finns en minkvantitet på artikeln, så att vi beställer rätt antal.
Foto på Malin Kjellberg

Malin Kjellberg, Moderator

 • 1,968 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Andy!

Om du på Artiklarna lagt in beställningspunkt, max nivå och minsta beställning så kommer det inne på Beställningens flik Artikel i kolumnen Beställningsförslag visas hur många som bör beställas enligt formeln Maxlager - Disponibelt eller Minsta beställning om det värdet är större än antal enligt formeln. Det finns även en utskrift som heter Inköpsförslag man kan skriva ut som visar samma information du ser inne på beställningen och fliken Artikel.

Men det kommer inte upp någon annan upplysning eller popupruta med information om beställningsförslag.
Foto på Andy

Andy

 • 254 poäng 250 badge 2x thumb
Eftersom vi har ca 8000 artiklar och mycket kundorderstyrda inköp så blir dessa alternativ inte hanterbara för oss. Jag lämnar förslag på att lägga in information om minsta beställning i fliken beställning, då skulle det bli hanterbart för oss.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.