Missat att bokföra slutskatt före årets resultat - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

Jag är ny företagare (Aktiebolag, kontantmetoden) och försöker för första gånger avsluta ett år. Jag har följt Visma eEkonomis checklista för årsavstämmning, gått igenom alla verifikationer och poster för året och slutligen bokat årets resultat (i mitt fall vinst) enligt beskrivningen i tråden https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-arets-resultat-a92c4qc55l11y

Aktiebolag
I aktiebolagets bokföring bokförs årets resultat mot konto 2099. Motkontot är även här 8999

Vinst
2099 Kredit
8999 Debet


Detta blir då årets sista verifikation daterad 161231. Därefter öppnades ju det nya året samtidigt som det gamla stängdes och jag bokade om årets resultat enligt bokföringsförslaget "ombokning fg års resultat (innan stämman) som beskrivs i tråden https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-foregaende-ars-resultat. Denna verifikation blir årets första daterad 170101.

Aktiebolag
I aktiebolagets bokföring brukar man använda ett särskilt konto för föregående års resultat, 2098. Då kan man i årsredovisningens balansräkning se både resultat för innevarande år och året dessförinnan.
Vinst på 100 000 kr
2099 Årets resultat Debet 100 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år Kredit 100 000Nu till problemet.

Jag har först dagen efter jag bokförde ovanstående insett att jag också behöver bokföra årets beräknade skatt innan jag gör ovanstående bokningar. Jag har självfallet löpande under året betalat och bokfört F-skatten (förutom den sista betalningen, som ju inträffar efter årsskiftet). Jag skall totalt sätt få pengar tillbaka eftersom jag räknade med en större vinst än vad resultatet visade. 

Hur kan jag korrigera ovanstående så att det blir rätt? Skall jag först korrigera/"ta bort" ovanstående 2 verifikationer på något sätt, bokföra skatten enligt bokföringsförslaget "bokföring av årets skatt" där jag räknar att skatten blir 22% av ovanstående beräknade vinst och sen göra om årets sista verifikation "bokföra årets resultat" och det nya årets första verifikation "boka om fg års resultat (före stämman).? Och vilket datum skall i så fall "bokföring av årets skatt" vara ställd i?

Tacksam för all hjälp åt en nybörjarföretagare, nybörjarbokföreare och nybörjare i eEkonomi.
Foto på Bojan

Bojan

  • 518 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Ja, jag tycker det är lättast att du vänder de verifikationer du har gjort. Gå in på Bokföring - Verifikationer och leta upp verifikationen för ombokning. Välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Markera alla konton och kontrollera datumet på korrigeringsverifikationen. Bäst är om du lägger korrigeringen på samma datum. Då vänds verifikationen. Du gör sedan samma sak på verifikationen för bokningen av årets resultat.

På samma verifikation som årets resultat brukar skatt och ev. periodiseringsfond bokföras. Detta bokförs på 2016-12-31. Här är ett exempel på bokföringskonton som använts i mitt fall:


Detta varierar i debet/kredit, beroende på vinst eller förlust och sen beror det på om du sätter av eller återför något till periodiseringsfond om det ska bokföras.

Min verifikation har automatiskt bokförs i samband med att jag gör min deklaration med hjälp av den tilläggstjänst som finns till programmet. Så använder du denna hjälper programmet dig att bokföra årets resultat med skatteskulder osv. Tilläggstjänsten hittar du under Tillval i programmet. Så det är ett tips om du ändå behöver skapa din deklaration och årsredovisning.

/Sanna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.