Utskrift av felaktiga verifikat från momskontrollen - Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 7 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,
Ofta gör vi bokföringskontroll för andra företag, som bokför själva under lång period(t. ex. enskilda företagare bokför själva under ett år) och gör moms kontroll, som skall redovisas en gång per år.
Offta upptäcker vi ganska många felaktiga verifikaten under momskontroll och försöker skriva ut den lång lista med alla felaktiga verifikaten.
Vi kan inte göra det för att utskriftmöjligheten av felaktiga verifikaten i momskontrollen fattas.
Kan ni skaffa utskrift av felaktiga verifikaten under momskontroll i framtida versioner?
Foto på Elena

Elena

  • 510 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 1
Foto på Jessica Erixon

Jessica Erixon, Fd Anställd

  • 580 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Elena!

Tack för att du framförde din idé till oss! Vad bra att du också gav ett beskrivande exempel på när en sådan funktion skulle underlätta för dig. I utvecklingsarbetet finns det väldigt många idéer, synpunkter och önskemål som vi behöver ta ställning till inför nya versioner. Därför är det extra värdefullt när man, som du gjorde, också ger ett exempel på när och på vilket sätt det skulle underlätta i din vardag.

/Jessica
Foto på Elena

Elena

  • 510 poäng 500 badge 2x thumb
Det skulle vara bra att skriva ut listan med alla felaktiga verifikaten och gå in i flik "verifikationer" och söka och ändra verifikaten där.

I stället just nu måste vi varje gång dubbelklicka på varje felaktig verifikat för sig under momskontrollen, gå in där i varje verifikat för sig och sen trycka på verifikationsnummer för att komma fram till varje felaktig verifikat under flik "verifikationer" och sen ändra fel där eller gå till kontoplanen och ändra fel där och gå tillbaka och göra om momskontrollen och sen göra samma procedur som beskrevs ovan många gånger i rad.

Om det är några felaktiga verifikaten, då det är ok, men om det är tiotals - det inte roligt alls.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.