Momsredovisning och momskod

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Jag har gjort en försäljning med försäljningspriset 25 000 kr, varav 5 000 kr är moms. På momsredovisningen kom först endast 5 000 kr upp i ruta 05, men sen korrigerade jag kontot för de 20 000 kr (använde ett 7-konto pga förlust) och då hamnade hela försäljningsbeloppet i rutan 05 i momsredovisningen. Borde inte själv momsbeloppet hamna i ruta 10 (också)? 
Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Jo det borde det om du använt 2611 och det kontot har rätt momsrapportkod  (just 10) registrerad

Mikael
Foto på Laila

Laila

 • 13,504 poäng 10k badge 2x thumb
Du måste boka upp försäljningen mot ett 30-konto och om det sen blir en kundförlust ska det bokas mot 6350 och då får du lyfta den moms som du förut har betalat. Dock har skv ganska stränga regler på när man får boka upp en kundförlust så om kunden inte vill betala det ni kommit överens om, är det bättre att kreditera fakturan med beloppet och utgående moms. 
Om allt händer i samma månad, kommer försäljningsbeloppet (om det återstår något) att hamna i ruta 05 och moms i ruta 10. Har du krediterat hela beloppet syns ingenting i resp ruta.
Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
jag använde moms-konto 2611 men det är förinställt på momskod 05.


Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
Jag kanske var otydlig. Försäljningen avsåg en inventarie som såldes billigare än värdet i bokföringen (inköpspris minus avskrivning). Hur borde jag bokfört det då? jag fick nog dessa instruktioner tidigare.

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Ja då ska du ha en avvikelse i momsrapporten eftersom 12XX konton inte har momsrapportkod 10 och reavinst eller reaförlust vid försäljning av inventarier inte ingår i verksamhetens netto omsättning utan är en Övrig intäkt.

Mikael
Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
jag vet inte om jag krånglar till det för mig nu, men vid försäljning fick man betalt 20 000 kr + moms 5 000 kr. Momsen konterade jag på 2611 och beloppet 20 000 kr på konto 7973 - Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier. Konto 2611 har momskod 05 och hamnade där. Men konto 7973 har ingen momskod alls. Ska jag lägga in samma momskod på 7973 för att få ut hela summan 25 000 kr på ruta 05, eller borde det hamna i ruta 10 vilket innebär att jag ska ändra momskod på båda? eller borde jag inte ha något belopp alls i ruta 10 utan det är korrekt som det var från början?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Konto 7973 används när förlusten räknats fram;
d v s när du jämfört försäljningspriset med inköpspriset för den maskin/inventarie som sålts. Hur ser en sådan beräkning ut i ditt fall?

MikaelFoto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
Efter instruktioner la jag hela beloppet på det kontot, men det borde jag inte ha gjort då?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Nej det borde du inte men allt går att rätta till :)

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Kontrollera vilket konto du bokförde den nu sålda maskinen/inventarien på vid inköpstillfället.
Jämför inköpspriset med försäljningspriset och räkna fram hur stor förlusten då blir.......

Mikael
Foto på Thomas

Thomas, Champion

 • 12,878 poäng 10k badge 2x thumb
Glöm inte att ta med gjorda avskrivningar. 
Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
Ok (och tack för all hjälp alla)
Inventarien bokfördes på konto 1210 vid inköpstillfället och avskrivning på 1219. Jag har räknat ut att inköpspriset (exkl moms) minus avskrivningar ger en mellanskillnad (förlust) jämfört med försäljningspriset (exkl moms) med 6 946,50 kr
Sedan bokade jag vid försäljningen bort beloppet på 1210, bokade bort avskrivningar på 1219 samt  mellanskillnaden på 7973... Känns lurigt detta. Fick hjälp ju, men det verkar snurrigt ändå
(Redigerad)
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
............när du har jämfört inköpspriset mot försäljningspriset ska du sedan kontrollera om maskinen/inventarien skrivits av något under den tid ni ägt den........

.........när du räknat fram eventuella avskrivningar ska du göra nedanstående summering:

Inköpspris minus avskrivningar = maskinens/inventariens bokförda värde vid försäljningen

Maskinens/inventariens bokförda värde jämförs sedan med försäljningspriset och fram kommer 
förlustens storlek och den ska bokföras mot konto 7973 enligt nedan;

Exempel:

Inköpspris           50 000
Avskrivningar    -15 000
Bokfört värde      35 000
Försäljningspris -20 000
Reaförlust           15 000

Konteras

1930 Debet        25 000
2611 Kredit          5 000
1220 Kredit        50 000
1229 Debet        15 000
7973 Debet         15 000

och som du ser så används inte något intäktskonto som har momsrapportkod 05 eftersom en sådan här försäljning inte berör verksamhetens Nettoomsättning = kontoklass 30XX

Därför blir det diff i momsrapporten trots att bokföringen är rätt

Mikael
Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
ska jag beräkna priserna med eller utan moms? Alltså t.ex.jag säljer för 25 000 kr inkl moms
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Bra
Då löser du det nu :)

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Alla priser exklusive moms

Mikael
Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
Tusen tack!
Foto på Lotta

Lotta

 • 172 poäng 100 badge 2x thumb
En sista fråga, det ska alltså inte stå något i ruta 10 då, men det blir ett belopp (momsen) i ruta 5, och så ska det vara eller?

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,006 poäng 50k badge 2x thumb
Det ska stå 5000 i ruta 10 men noll i ruta 05 det blir ingen momspliktig omsättning till följd av denna transaktion

Mikael