Nettokontering kundfaktura - Administration

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 8 månader sedan
 • (Redigerad)
Finns det en inställning för nettokontering vid bokföringen av fakturarader med samma kontonummer, men där både debet och kreditrader finns?

Exempel:
Fakturarad 1                            100 000 kr  konto 3010
Fakturarad 2                             -25 000 kr konto 3010

I mitt system bokförs detta som två verifikationsrader – en kreditrad och en debetrad.
Kan man få systemet att bokföra endast en kreditrad på 75 000 kr?

Att jag ibland vill lägga faktureringen på två rader kan vara att jag på ett tydligt sätt vill visa kunden en avdragen rabatt eller annan prisjustering.

(Administration 2000)
Foto på Robert

Robert

 • 1,918 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,752 poäng 50k badge 2x thumb
Brutto-konteringen kommer från ditt sätt att ange på dina fakturor, programmet gör inte själv ngn nettokontering om du anger bruttobelopp på faktura/ or

Mikael
Foto på Robert

Robert

 • 1,918 poäng 1k badge 2x thumb
Mikael,

Vid utskrift av fakturajournalen kan jag ju välja om bokföringsunderlaget ska vara detaljerat eller inte.

Väljer jag att det *inte* ska vara detaljerat summeras alla poster på kreditsidan med samma kontonummer till en verifikationsrad. Samma sak sker med posterna på debetsidan.

Vad jag efterlyser är ett alternativ där jag kan välja att bokföringsunderlaget summerar alla kredit- och debetposter med samma kontonummer till ett nettobelopp på en enda verifikationsrad.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,752 poäng 50k badge 2x thumb
Robert

Ja och någon funktion i programmet att nettoredovisa dina debet och kreditposter har jag hittills inte upptäckt i vare sig Visma 500, 1000 eller 2000.
För det fall jag skulle - som du - vilja ha en nettoredovisning i journalen men en bruttoredovisning på fakturan skulle jag använda textrad på fakturan och bara ange brutto redovisningen där men låta nettobeloppet journalföras.

Mikael