Nollställning av skattekonton för AB - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 månad sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej.


Jag har ett AB och mitt andra räkenskapsår har precis tagit slut. I början av augusti fick jag besked om min slutliga skatt som visar att jag får tillbaka en del pengar.

Jag har bland annat hittat följande länk från forumet:

https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/da86yy6c4cexo?topic-reply-list[settings][filter_by]=all...

* Är det i samband med att jag får detta besked som jag ska nolla 2512, 2514 och 2518 och flytta över beloppen på 1630?

I så fall kommer 2518 och 2514 inte vara noll vid bokslutet eftersom inbetalning av preliminärskatten respektive inbetalning för tjänstepension i augusti månad sker efter att jag fick detta besked.

När det gäller 2512 så kommer det ju inte vara noll eftersom jag bokför uppskattad skatt som något av det sista jag gör för aktuellt år.

/ Magnus
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 26,628 poäng 20k badge 2x thumb
Hm. Då jag själv endast använder 2510 för bolagets skatteskulder så är jag kanske inte riktigt rätt man att svar men försöker iaf. Frågan är väl vad du har för kostnader på de konton du nämner. Är det de uppbokade och framräknade skulderna vid förra bokslutet för bolagsskatt, löneskatt och möjligen fastighetsskatt så bör det bli som du skriver. D.v.s du nollar dom mot 1630 och det bör då vara samma belopp i beslutet. 
Du bör ju vid bokslutet ha salderat ihop betald prelskatt under året och framräknad skattekostnad mot endera 2510 vid skuld eller 1640 vid fordran. Det känns lite som om du gjort bokningen av de olika skatterna lite väl komplicerad. Eller är det programmet som vill ha det så?
Foto på lw

lw

 • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
När slutskattsedeln kommer från SKV, bokar du bort det som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på 2518, 2512 och 2514. Det aktuella året betyder det räkenskapsår som slutskattsedeln avser, vilket jag gissar är ditt första räkenskapsår. Det är summorna som bokats upp på dessa konton under det räkenskapsåret som skall bort, vilket gör att det diffar då man använder sig av samma konton år efter år.

Mvh Lena
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb
Hej.

Tack för era svar.

OK, så 2512, 2514 och 2518 kommer således aldrig vara helt nollade när jag stänger ett räkenskapsår eftersom jag (som Lena skriver) använder samma konton år efter år.

Inför mitt första räkenskapsår gjorde jag en uppskattning på beloppen för vinst och kostnaden för pension. Sedan meddelade jag Skatteverket om detta som skickade ut blankett med hur mycket jag skulle betala i F-skatt (2518) varje månad.

Jag bokförde på 2518 men glömde att bokföra på 2514 så jag fick göra skattemässiga justeringar i INK2. I samband med bokslutet beräknade jag 2512 och bokförde detta.

Så, nu när slutskattebeskedet för det aktuella beskattningsåret kom kan jag bara nolla 2512 och 2518.

* Kommer det orsaka något problem och i så fall, hur skulle jag rent bokföringsmässigt kunna hantera detta (vilken kontering kan jag göra)?

/ Magnus
Foto på lw

lw

 • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
Du har helt korrekt bokfört preliminärskatten på 2518. Preliminärskatten, kan man säga, innefattar det som SKV vill ha av dig, även den peng de vill ha i löneskatt.

För sedan, löpande under räkenskapsåret, bokar du upp det faktiska siffrorna och det är då du delar upp det hela i ett konto för preliminärskatt och ett annan för löneskatt.

Jag gör så här: på de löpande pensionsfakturorna under året, lägger jag på löneskatten 24,26% och bokar upp det hela på Debet 7533 / Kredit 2732 direkt när jag reggar fakturorna, för då bokar jag löpande upp det hela under året och får ett mer rättvisande resultat månadsvis.

När jag sedan får underlag och/eller kontrollerar löneskatten när räkenskapsåret är slut, tömmer jag kontot 2732 så det blir noll på balansdagen (räkenskapsårets sista dag), för över den "riktiga" summan till 2514 (det kan diffa några kronor). Den eventuella diffen läggs mot 7533.

Fråga: Har du konto 2732 och någon summa där?

Mvh Lena


PS: jag vet att det här låter som ett nedrans finlir med att tömma konton hit och dit, och att det för somliga låter onödigt, men jag gillar att göra så här för jag tycker det blir enklare för mig. Andra tycker säkerligen annorlunda, vilket jag respekterar. Alla har vi våra sätt att jobba på. För att ytterligare slippa huvudbry bland dessa konton, gör jag faktiskt ett annat moment också, men det tar jag inte här. Det blir alldeles för mycket.

Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb

Vid löneutbetalningen bokför jag på 2710 och 2730. Dessa har belopp skiljt från 0 från senaste löneutbetalningen och jag hade tänkt låta det vara så tills jag för över pengar till 1630 inom några dagar. I vanliga fall brukar jag redan samma dag som lönen betalats ut skapa en verifikation för att nollställa 2710 och 2730 och flytta summan till 1630. Fast just vid bokslut låter jag beloppen vara kvar på 2710 och 2730. Så gjorde jag förra året och tänkte göra samma sak i år.

I samband med att jag betalar in premien för tjänstepension brukar jag bokföra den 24,26% procentiga skatten på 2514 (Kredit) och 7533 (Debet). Detta gäller för året som nu ska göras bokslut över. Jag missade som sagt detta förra året.

* Slutskattebeskedet jag fick i augusti var baserat på den skatt jag skulle betala baserat på vinst och pensionskostnad. Eftersom jag enbart bokförde på 2518 (och inte 2514), så borde jag väl kunna kvitta summan av löneskatt och pensionsskatt (enligt slutskattebeskedet) mot 2512 (Sedan kan jag göra en anteckning om detta i min verifikation varför jag inte nollställt 2514 - då inget finns att nollställa för räkenskapsåret slutskattebeskedet gäller)?


Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb
Hej.

Nu har jag funderat lite under natten.

I samband med mitt bokslut 2018-08-31 hade jag bokfört följande:
2512     95 432 (K)
2518   112 408 (D)

Slutskattesedeln visade att jag skulle betala:
Statlig inkomstskatt:                                                           93 093
Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda:     13 406
                                                                                          ----------
                                                                                         106 499

Jag fick tillbaka 5 909 kr samt 37 kr i ränta.

Blir det rätt om jag gör följande kontering för att nollställa mina 25XX-konton?
2512        95432 (D)
2518     112 408 (K)
1630         5 909 (D)
1630              37 (D)
8314              37 (K)
8920       11 067 (D)


/ Magnus
Foto på lw

lw

 • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
Hej, Magnus!

Ledsen att jag inte hunnit svara förrän nu.
Det du har skrivit ner här, verkar stämma med det jag får fram själv.

Bra jobbat!
Mvh Lena
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb
Bra, då vet jag att jag kan bokföra som jag skrev ovan.

Jag läste lite i Redovisa rätt 2017 och där står det att jag ska använda 8910 (och inte 8920 som jag skrev ovan). 

Har du någon kommentar om detta 8910 vs 8920?

/ Magnus
Foto på lw

lw

 • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
8920 avser skatt på grund av ändrad beskattning, och det har jag tolkat som om att om SKV har räknat fram skatten på ett annat sätt än jag själv, så har de ändrat beskattningen och då bör summan ligga där på 8920.

8910 heter Skatt som belastar årets resultat och det tolkar jag som om att det kontot tillhör nuvarande räkenskapsår och den skatt som ska räknas fram för vinsten i år.

Det som SKV ändrat är ju föregående räkenskapsår... de ha ändrat skatten... Jag har använt mig av 8920 och ingen revisor har sagt något. I årsredovisningarna hamnar 8920 under samma kategori som 8910 och syns inte som en separat post.

Vad skriver Redovisa rätt om 8920?

Mvh Lena
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb
Det står inget om 8920 i det avsnitt jag läste angående inkomstskatt/bolagsskatt.

Det står att om det finns en diff mellan 2518 och den slutliga skatten så ska den föras över till 8910 med 1630 som motkonto. Vidare står det att 8910 består av årets skattekostnad samt korrigeringar avseende tidigare år (antar det avser diffen ovan).

I samma bok står det att om 1630 har negativt belopp vid bokslutet så ska det föras över till 2850, för att sedan föras tillbaka till 1630 vid det nya räkenskapsåret. Fast ... det står inget om att att det ska föras över till något annat konto om 1630 har ett positivt belopp (som gäller i mitt fall). Kanske du vet vad som gäller?

/ Magnus
Foto på lw

lw

 • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
Att om det är negativt på 1630: Ja och nej... :-)

 • Är det så att du skapar årsredovisningen själv i ett bokslutsprogram, kan du på enkelt sätt tvinga över 1630 till skuldsidan, så då behöver du inte byta konto.
 • Är det så, att någon annan skall göra årsredovisningen än du, är ett byte till konto 2850 en trevlig gest från din sida. Det är ju en skuld... Lite merarbete för dig, men...

Vad gäller 8910 och 8920, så tycker jag du kan hålla dig till 8910 om det känns mer bekvämt för dig. I mitt fall har jag tagit 8920 för att särskilja för mig själv vad som hänt. I årsredovisningen hamnar dessa två under samma flagg.

Lycka till!

Mvh Lena
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb

Hej Lena.

Nu har jag kontrollerat min bokföring och skapat en resultaträkning.

Dels har jag en post med benämningen "Resultat före skatt" och dels en post med benämningen "BERÄKNAT RESULTAT". Den senare posten har ett lägre belopp. Differensen är helt och hållet kopplat till hur jag bokförde i samband med slutskattebeskedet, där jag valde att kontera mot 8910.

* Jag förmodar att jag ska beräkna bolagsskatten på "Resultat före skatt" eller har jag fel?

Sedan har jag lite andra skattemässiga justeringar att ta hänsyn till men det är en annan sak.

/ Magnus
Foto på lw

lw

 • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
Jag har skapat en XL-mall till mig själv, som jag använder vid framräkning av bolagsskatten.

Resultat efter finansiella poster .....
Avgår: ej skattepliktiga intäkter....
Tillkommer: ej avdragsgilla kostnader...

= skattemässigt resultat

22% av skattemässiga resultatet bokas upp D8910 / K2512 i skattekostnad

Det som är kvar, är resultatet efter skatt


Är det så att du har bokat upp P-fonder och även kanske måste lägga till en schablonintäkt för P-fonderna, så hör av dig igen för dessa måste också in i så fall.

Mvh Lena
Foto på lw

lw

 • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
Jo, innan du bokar upp resultatet på 8999/2099 på sluttampen så ta ut en balans- eller resultaträkning och kontrollera vad det står för summa längst ner på "beräknat resultat", för det är den summan som ska in på dessa konton. När man har jobbat med det som ska "avgå" och "läggas till" som jag skriver här ovan, så kan det misstämma om man bara drar bort skatten från resultatet efter finansiella.

Mvh Lena
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

 • 5,440 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Magnus,

Ser att ni har en väldigt fin pågående diskussion som jag inte tänker ge mig in i, vill bara flika in och informera om vårt tillägg till eEkonomi Smart. Det heter Deklaration och Årsredovisning och hjälper till att räkna fram både årets resultat, året skatt med mera och skapar även verifikationer för allt detta :) Du får dessutom sru-filerna till Skatteverket och kan skapa en årsredovisning till Bolagsverket. 
Så smidigt!

Ha det gott!
/Sofia 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.