Nordea PO3 filbetalning - Administration

 • 0
 • 3
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Kommer inte Visma ha stöd för Nordeas nya filsystem PO3 alls? Jag var på en infoträff med Nordea förra veckan och i höst verkar de vilja sjösätta detta på Uddevalla kommun. Vi sköter en del av deras redovisning och jag bara funderar på hur läget ser ut med anpassning till Nordea?
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 0
 • 3
Foto på Josefin Harrysson

Josefin Harrysson, Fd Team Manager - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Tid, Visma Webbfakturering, Visma Compact

 • 1,484 poäng 1k badge 2x thumb
Hej,
Tack för att du hör av dig till oss via forumet.

Filformatet PO3 lanseras av Nordea under hösten. Vi kommer i dagsläget inte att stödja detta format, men det finns ingen anledning till oro. Nordeas tjänst Corporate File Payment har stöd för flera olika filformat, bland annat FS (Fakturabetalningsservice) fram till år 2016.

I Visma Administration har vi stöd för FS (Fakturabetalningsservice), TL1 (Total IN) och DA1 (Debiteringsbesked på fil) vilket innebär att du kan sköta utbetalningar, kundinbetalningar och återredovisning av utförda betalningar precis som vanligt.

Självklart följer vi utvecklingen och kommer att stödja de format som krävs för att våra användare ska kunna hantera betalningar, oavsett vilken bank man har.
Foto på Hands-On Science

Hands-On Science

 • 300 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Josefin
Jag läser ditt svar på ovanstående fråga om Nordea och PO3 betalningar. Nu har detta drabbat oss och vi kan fortsättningsvis inte skicka in kreditfakturor för kvittning mot en vanlig faktura till samma leverantör med FS. Kvittningen måste istället göras manuellt och mellanskillnaden betalas in. Detta medför:
1.Ett merarbete för oss med manuell bevakning .
2. Betalningsmottagaren önskar båda Leverantörsfakturornas nummer angivet. Detta får inte plats på fakturanummerraden på Leverantörsfakturafliken som bara kan innehålla 16 tecken.
3. Ett sådant förfarande är inte möjligt över huvud taget hos leverantörer med OCRkonto.

Vid kontakt med Nordea hänvisar de oss bara tillbaka till SPCS som de anser ska lösa detta problemet i sina kunders affärssystem.
Arbetar ni på en lösning av detta problem?
Mvh Agneta Nilsson kundnr 596089
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
Om jag fattade Nordea rätt när jag var på deras infomöte så gällde följande vid kreditnotor.
Man kan endast kvitta en kredit som var lägre än en debet och dessa måste läggas som betalning på samma dag. Det finns alltså ingen bevakning på kreditnotorna på banken längre där de kvittas längre fram.
Jag kanske fattade dem fel, eller hur upptäckte du detta Agneta?

Men är som du beskriver ovan är det ju riktigt illa...
Foto på Hands-On Science

Hands-On Science

 • 300 poäng 250 badge 2x thumb
Ja, tyvärr är det så. En kort period kunde vi skicka in kreditnotor (om de var på ett lägre belopp) tillsammans med en debet, men det skulle göras samma dag så först försvann alltså bevakningsmöjligheten. Men inte ens det går längre. Plusgirot tar inte emot kreditnotor över huvud taget längre från Visma. Vi upptäckte detta när vår personliga bankman på Nordea informerade om detta. Detta har skett har skett under Juli månad.
Foto på Josefin Harrysson

Josefin Harrysson, Fd Team Manager - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Tid, Visma Webbfakturering, Visma Compact

 • 1,484 poäng 1k badge 2x thumb
Hejsan,

Under rubriken Tips och Aktuellt på Min sida i programmet har vi samlat information kring betalningar via Nordea.

Visma Spcs och Nordea har gemensamt tagit fram informationen för att ni kunder ska få klara besked om vad som gäller. Det var synd att du i din kontakt med Nordea inte fick denna information.

Arbetet med att ta fram nya regler och format för framtiden pågår just nu. Detta arbete kommer att påverka både banker och oss som programvaruleverantör. Därför har vi tillsammans med Nordea kommit fram till att hanteringen i programmet tills vidare är tillräcklig för att man ska kunna sköta sina betalningar, till dess att nya format och regler börjar gälla.

Läs gärna informationen i sin helhet här.
Foto på Hands-On Science

Hands-On Science

 • 300 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Josefin
I informationen (som jag läst i sin helhet) står precis det som jag beskriver i min första fråga. Lösningen som anges är att själv dra av krediten från debetfakturan och skicka informationen till leverantören. Man föreslår också att vi kan ange lev.fakturornas nummer på fakturaraden. Men det är ju här problemet uppstår! Den raden tar bara 16 siffror så det går oftast inte att få plats med både kreditfakturans nummer och debetfakturans nummer. Dessutom fungerar inte detta förfarande med leverantörer som har OCR nummer.
Mvh Agneta
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
Återigen... Nordea... sämst i klassen.
Foto på Sanna

Sanna

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb

NÄR kommer vi med Nordea kunna skicka kreditnotor? Nordea kan ta emot kreditnotor om de inte överstiger fakturabeloppet, dock har bevakningen upphört. Visma har valt att hantera detta genom att HELT stänga möjligheten att skicka med kreditnotor. Vismas lösning att vi ska hantera ALLA kreditnotor manuellt i programmet innebär fruktansvärt mycket merarbete för oss, våra leverantörer får bristfällig/ingen information. Som sagt, NÄR kommer den nya versionen av Visma som öppnar möjligheten att skicka fakturor igen?

Foto på Emilie Nygren-Strandberg

Emilie Nygren-Strandberg, Team Manager - Support

 • 60 poäng
Hej Agneta och Sanna,

Vi ser just nu över möjligheten att redan till kommande version utöka antalet tecken.

I Josefins tidigare inlägg kan ni läsa om anledningen till vårt beslut att inte längre ta med kreditfakturor i betalfilen. Om du vill kunna hantera/skicka med kreditfakturor i betalfilen är ett alternativ att istället välja att skicka LB-filer med GiroLink. I GiroLink finns det inga krav på hur betalfilen ska se ut för att kunna hantera kreditfakturor generellt, då filen går direkt till bankgirot. Detta borde också lösa problemet med leverantörer som har OCR-nummer.
 
Om ovan är ett alternativ behöver du ta kontakt med din bank. När du har varit i kontakt med din bank hjälper vi dig gärna med inställningarna i programmet.
(Redigerad)
Foto på Sanna

Sanna

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Det låter bra att LB-filer skulle fungera. När jag ställde frågan till Visma- supporten tidigare om vi skulle kunna skicka LB-filer via GiroLink och få med kreditfakturor fick jag svaret att vi ändå inte kunde få med kreditfakturor. Det hade varit bra om vi hade fått rätt svar från början, hade kunnat sparat oss många svordomar de senaste veckorna.

Sanna

Foto på Anneli

Anneli

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb

Enligt utsago från Nordea fungerar det med kreditar i deras tjänst  Corporate File Payments som kommunicerar via GiroLink. En inte så liten nackdel är att det går loss på ca 3 000 kr per företag/år. Medans Nordeas filimport är gratis. Har lite svårt att acceptera att VISMA inte kan åstadkomma en bättre lösning när det gäller kreditar och Nordea när andra programvaruföretag kunnat lösa det. Ska det vara så här till 2016 när de nya filformaten kommer får vi överväga att byta programvara.

Foto på Georg

Georg

 • 72 poäng
Man kan flyga till månen!!! men inte fixa till buggar i Visma så att ni har en helhetslösning för företagare. Tycker detta är under all kritik. Någon med fast hand ska väl kunna styra företaget så att detta inte är ett problem? eller?
Det finns andra leverantörer som man kanske ska vända sig till, som leder utvecklingen och inte åker i snålvattnet på andras kreativitet.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Georg, det sker många förändringar på marknaden just nu vad gäller filformaten för betalningar och vi kommer behöva anpassa programmen en hel del framöver för att följa de olika bankernas planer. Vår största utmaning är att bedöma vilka åtgärder som kommer gynna flest användare i längden. 

Just nu i Visma Administration har vi stöd för två typer av filformat för inhemska betalningar: LB-formatet (som används av alla banker) och Nordeas egna Fakturabetalningsservice-format.

Fakturabetalningsservice-formatet kommer ersättas av ett annat Nordea-format som kallas "PO3". PO3-formatet har funnits en tid men vi har tidigare valt att avvakta med det i Visma Administration till förmån för andra åtgärder. Nu har vi dock börjat kolla närmare på detta och vi kommer informera under året hur planen ser ut. 
Foto på Georg

Georg

 • 72 poäng
Hej Helene.
Om du nu pratar om under året som utgår ifrån och kan läsa i texten, så uppfattar jag att det från er sida inte kommer att göras något åt detta? är detta korrekt uppfattat?
//Georg
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen Georg, 

Vår förhoppning är att vi kan ge stöd för PO3 i samband med nya kraven för eurobetalningar i höst. Vi arbetar därför mer aktivt med frågan just nu men kan inte ge besked om resultatet eller tidplanen riktigt ännu. 
Foto på Lisbeth

Lisbeth

 • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Ny EU-standard ISO20022.

Hej!
Vi har hört att det kommer en ny EU-standard för betalning av utländska leverantörsfakturor via fil, filformat ISO20022. Ska introduceras kvartal 4 i år
Hur förberedda är Visma på detta?
Foto på Stefan

Stefan

 • 112 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette filformat+XML+ISO+20022.

Hej,

Vår bank (SEB) kräver filformat  XML ISO 20022 fr.o.m. 8/10 för SEPA betalningar. Stöder Visma detta?
Mvh Stefan
Foto på Joanna Norlander

Joanna Norlander, Fd Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering

 • 3,002 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Lisbeth och Stefan,

Det stämmer att det kommer införas ett nytt format och slutdatum för de gamla formaten är den siste oktober 2016. Vi arbetar fortfarande på hur lösningen kommer se ut i vårt program, vår ambition är att kunna stödja formaten som de största bankerna kräver, men som Helene även skriver ovan så är det ännu för tidigt för oss att ge resultat och tidsplan.

Vi har dock full förståelse för att det är en viktigt punkt för er som arbetar med euro-betalningar. Jag återkommer i den här tråden när jag har mer information om hur det kommer se ut i Visma Administration.
Foto på A-HD

A-HD

 • 1,276 poäng 1k badge 2x thumb
Vi längtar... Innebär detta att Visma även kommer att kunna läsa in betalningar i annan valuta än SEK?
Foto på Joanna Norlander

Joanna Norlander, Fd Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering

 • 3,002 poäng 3k badge 2x thumb
Hej A-HD,

I den version som vi planerar att släppa till hösten kommer vi inte göra några ändringar gällande återrapporteringens funktion. Däremot har vi med oss det som ett önskemål framåt.
Foto på annica

annica

 • 112 poäng 100 badge 2x thumb
Hej!
Kommer NORDEAS Corporate Access Payables att fungera i Visma administration from 161031?
mvh Annica
Foto på Joanna Norlander

Joanna Norlander, Fd Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering

 • 3,002 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Annica,

Det är väldigt få av våra kunder som använder sig av just denna tjänst, därför kommer vi inte ha ett direkt stöd i Administration. Däremot vill jag gärna undersöka om vi kan lösa det på något annat sätt för dig. Du får gärna mejla dina kontaktuppgifter till joanna.norlander@visma.se så tittar vi vidare på det.