Ny inventarie, byggnad - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 9 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Det är första året för mig i Visma och håller nu på och lägger in inventarier. Har haft hjälp av redovisningsbyrå tidigare men blev för dyrt.
Jag har en Eko byggnad med anskaffningsvärde 171 000kr och stämpelskatt/lagfart 5 303kr.
Slår jag ihop dessa i en invetarie eller gör man 2st? Båda skrivs av med 4%.
Hur vet jag vad jag ska ange för något på "Skriv av till restvärde"? 

Har även lagt in 2st invetarier på en traktor och en huggarvagn. Hur viktigt är det att ange en korrekt "Nyttjandeperiod"? Är gamla begagnade grejer men på den nivån vi driver NV så kommer de att användas så länge det går.
Foto på Frida

Frida

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 10 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på Roffak

Roffak, Champion

 • 27,774 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Slå ihop anskaffningsvärde och lagfart till en inventarie med 4 % årlig avskrivning.
Restvärde sätter du till 0 såvida du inte redan nu har någon bestämd uppfattning om fastighetens restvärde efter 25 års avskrivning.

Vitsen med nyttjandeperiod är att den ska överensstämma med avskrivningstiden men i ditt fall är nyttjandeperioden svår att definiera. Ska du ändå ange någon period föreslår jag att du sätter schablontiden för denna sorts inventarier dvs 5 år.

MVH
RoffaK
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 24,324 poäng 20k badge 2x thumb
Byggnad ligger normalt inte som en inventarie utan just som byggnad. Värdeminskning på byggnad men ej på mark så det skall fördelas. Ej möjlig att göra andra skattemässiga avskrivningar på än enligt skatteverket uppställning.
När det gäller värdeminskning på inventarier så avser man "ekonominisk livsläng" vilket då typ är så länge den kan ha ett värde för verksamheten, vilket iofs kan vara väldigt länge. Du kan inte skriva av på kortare tid än 5 år (enligt dom skattemässiga reglerna). Märkligt är att en korttidsinventarie, d.v.s en men kortare livslängd än 3 år, kan man skriva av direkt som kostnad. Längre livslängd än så innebär 5 år. Tiden över 3 år  och kortare än 5 år finns inte liksom... 
Alla företag skall dock ha ett anläggningsregister, en förteckning över sina inventarier. Är bra på många sätt att ha. Lycka till!
Foto på Frida

Frida

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Hej igen och tack för era svar. Har varit ett uppehåll i mitt bokförande men nu måste jag komma vidare inför årsskiftet. Nu tror jag att jag lyckats få in värdeminskningen på mark som jag vill men blir inte klok på inventarierna för traktor och huggarvagn.

Kan inte på något sätt komma på vad jag ska skriva in för "Redovisat värde" på de enskilda inventarierna. I bokslutsbilagan för föregående år har redovisningsbyrån slagit samman dessa och gjort en avskrivning enligt huvudregeln. Kan jag på något sätt få fram vad det är för värde kvar på de 2 inventarierna var för sig?

Bifogar bokslutsbilagan
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 24,324 poäng 20k badge 2x thumb
Hmmm.. Värdeminskning på mark låter fel. Mark skall ej skrivas av utan det är bara byggnaden som har värdeminskning. 
Bilagan för huvudregeln visar ju det skattemässigt lägsta tillåtna restvärdet och mellanskillnaden mellan den och planenlig avskrivning skall ligga som obeskattad reserv. 
Du bör nog låta någon annan titta på detta så att du får rätt från början. 
Foto på Frida

Frida

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Mena värdeminskning på byggnaden. Jo får kanske be redovisningsbyrån om hjälp att lägga upp inventarierna