Totalbelopp, Belopp inkl moms och Belopp exkl moms på leverantörsfaktura - eEkonomi

 • 0
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Jag ska registrera en leverantörsfaktura. Fyller bl a i uppgifter som "Totalbelopp" och "Varav moms". Längre ner ska jag bokföra vilket konto fakturan ska belasta. Där står rubriker som "Konto" och "Belopp exkl moms".

Angående den första raden, som eEkonomi placerar där heter "2440 - Leverantörsskulder": Den raden verkar reflektera summan som jag anger i rutan "Totalbelopp" längre upp, och jag kan inte påverka det beloppet.

Till saken hör att jag angivit totalbeloppet inkl moms eftersom det står "Varav" moms i nästa ruta. Jag blir förvirrad då eftersom eEkonomi bland kontona frågar efter ett belopp "exkl moms" (enl rubriken) men placerar ett belopp inkl moms där.

Vad är det som gäller nu?
Foto på M Risberg

M Risberg

 • 2,978 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 2
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,070 poäng 20k badge 2x thumb

överst vid registrering anger du som du riktigt skriver totalbelopp (inkl moms) och moms i den rutan

sedan skall du kostnadföra det som är på fakturan;

t.ex. skrivarpapper som kostar 100.- inkl moms

då anger du konto 6100 med beloppet UTAN moms

då kommer det att i konteringsraderna se ut:

2440 K 100.-

2641 D 20.-

6100 D 80.-


Foto på M Risberg

M Risberg

 • 2,978 poäng 2k badge 2x thumb
Okej, så första raden (2440) under rubriken "exkl moms" ska alltså vara inklusive moms?
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 4,158 poäng 4k badge 2x thumb
Den totala leverantörsskulden är beloppet inklusive moms, alltså totala beloppet du ska betala, så det är ju helt riktigt.
Foto på M Risberg

M Risberg

 • 2,978 poäng 2k badge 2x thumb
Tack Pacsac och Fredrik.

Yes, det är också på så vis jag får det att balansera.

Men då är det väl ändå fel på rubriken "Belopp exkl moms" i eEkonomi? ... för det är ju uppenbarligen belopp både inkl och exkl moms vi ser i den kolumnen. (Lite förvirrande för en som är ny på det här.)