Ny version av Visma Bokslut 2019.2

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 5 månader sedan
Nu kan du uppdatera till version 2019.2 via Visma Update som du når när du går in i ditt program. Du får en fråga om du vill uppdatera till senaste version. Du kan även välja Hjälp - Uppdatera programversion när du är inne i programmet.

Nyheter i versionen

Regelverk Årsbokslut BFNAR 2017:3
Du kan nu skapa mallar för Årsbokslut BFNAR 2017:3. Du väljer regelverket när du går igenom guiden för att skapa ditt årsbokslut. För årsbokslut som redan är skapade behåller du de gamla mallarna. De nya dokumenten finns dock att skapa under knappen Ny not/dokument. De dokument/noter som är nya är Not Redovisningsprinciper med dess underdokument, Not Anläggningstillgångar, Not Finansiella Anläggningstillgångar samt Not Utdelning. Även balans- och resultaträkning är uppdaterade. 

Bilagor
  • Periodiseringsfond specifikation
  • Avstämning arbetsgivaravgifter

Läs mer i Versionsnyheterna »

Om du har serviceavtal - Ladda ner versionen!

Om du vill förnya ditt serviceavtal och på så sätt får tillgång till support och den senaste versionen, är du välkommen att ringa oss på 0470 - 70 62 50 eller mejla avtal.spcs@visma.com

Har du frågor, stöter på problem eller bara vill berömma vår utvecklingsavdelning? Tveka inte att dela med dig här i forumet!
Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Information Coordinator

  • 2,802 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 5 månader sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.