Nya regler för rot- och rutarbete

  • 0
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre. Communitymoderatorn angav följande anledning för att arkivera: Gamla

I december beslutade riksdagen att förbättra fakturamodellen för husavdrag i syfte att ge Skatteverket en tydligare bild av de rot- och rutarbeten som utförs. Lagen trädde i kraft 1 januari 2015 och gäller från och med 1 april 2015.

  • Från och med den 1 april 2015 ska du lämna in ansökan om utbetalning av rot- och rutarbete elektroniskt via skatteverkets e-tjänst.

Om du nyligen har startat din verksamhet och inte har möjlighet att redovisa elektroniskt, kanske det finns skäl för dig att bli befriad från att lämna ansökan via e-tjänsten. Det kan du läsa mer om här.  

  • Du behöver lämna in fler uppgifter i ansökan om skattereduktion för rot- och rutarbete som betalats av köparen efter 1 april 2015
             o   antalet arbetade timmar

             o   materialkostnader

             o   övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material

             o   vilken typ av arbete du har utfört

Hela betänkandet hittar du här.

Uppdatering av Visma Webbfakturering
Vår tanke är att du ska kunna administrera de extra uppgifterna redan när du skapar fakturan till kunden, så du slipper efterarbete när du ansöker om utbetalning från skatteverket. I Visma Webbfakturering behövs därför en uppdatering av programmet så att det blir smidigt för dig i det dagliga arbetet. Uppdateringen kommer i god tid innan reglerna börjar gälla. 

I Visma Webbfakturering finns möjlighet att hämta en fil med ansökningarna som laddas upp i Skatteverkets e-tjänst Rot & rut. Använder du inte filen redan så rekommenderar jag det verkligen. Efter den 1 april, när reglerna börjar gälla, kommer du spara mycket tid på att ladda upp och förhandsgranska filen hos Skatteverket. 
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.