Nyheter i Advisor Period & År - maj

  • 2
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
Under april och maj månad så har det släppts en hel del nyheter och förändringar i Visma Advisor Period & År. Nedan kan ni läsa om vilka uppdateringar som har gjorts:


Fler automatiska beräkningar på bilagan Anläggningstillgångar – specifikation

Nu är bilagan Anläggningstillgångar – specifikation uppdaterad så att fler automatiska beräkningar görs.
När du skriver in anskaffningsvärdet och livslängden för en tillgång, beräknas nu även den ingående balansen för ackumulerade avskrivningar och periodens ackumulerade avskrivningar automatiskt.
I årsavslutsperioden slås kolumnerna Ackumulerade avskrivningar i år och Avskrivningar för perioden ihop till en. Detta innebär att du ser hela innevarande års avskrivningar i en och samma kolumn.

Skapa bokslutsverifikationer som enbart används i Visma Advisor Period & År

När du arbetar i årsavslutsperioden är det nu möjligt att markera de verifikationer som inte är aktuella att föra tillbaka till ditt bokföringsprogram. Dessa verifikationer kommer inte med när du exporterar bokslutsverifikationer till bokföringsprogrammet, utan påverkar bara saldona i Visma Advisor Period & År. Denna inställning är endast tillgänglig för verifikationer som har statusen Ej överförd.

Kopiera årsavslutsuppgifter från föregående år

Du kan nu kopiera årsavslutsuppgifter från föregående år till innevarande årsavslutsperiod under Underhåll – Importera uppgifter. Uppgifter kopieras till Skatteberäkning, Deklarationsblanketter och Årsredovisning. Det är främst utgående värden som behövs nästkommande år, samt texter i årsredovisningen som återanvänds från år till år som kopieras.

Exportera bokslutsverifikationer till Visma eEkonomi

Det är nu enklare än någonsin att exportera bokslutsverifikationer från Visma Advisor Period & År till Visma eEkonomi.
När du klickar på knappen Exportera bokslutsverifikationer till Visma eEkonomi, som du hittar på sidan Bokslutsverifikationer, överförs alla verifikationer med statusen Ej överförd direkt till Visma eEkonomi.

Uppdaterad presentation av kontrollresultat

Dialogrutan i vilken resultaten från de automatiska kontroller som körs i Balansavstämning och Resultatanalys presenteras har fått ett nytt gränssnitt.
Istället för att visa varje kontroll som en flik, listas nu de kontroller som körs för ett konto till vänster i rutan. När du väljer en av kontrollerna presenteras kontrollresultatet till höger. Dialogrutan har samma funktionalitet som tidigare.

Lägg till kommentarer i kontrollresultat

Du kan nu lägga till kommentarer för de kontrollresultat som visas i Balansavstämning och Resultatanalys. Kommentarerna läggs till direkt i dialogrutan där kontrollresultatet presenteras. Kommentarer som läggs till för kontrollresultat sparas per konto.

Gå till bilaga från deklarationsblankett INK2

Vi har nu förenklat navigeringen mellan deklarationsblankett INK2 och de bilagor i Balansavstämning som överför underlag till deklarationsfält 1.4-1.15.
Genom att markera aktuellt fält på blanketten kan du, via funktionen Gå till bilaga, förflytta dig direkt till bilagan som beräknar underlaget.

För fler nyheter i programmet så kan du läsa om dessa i versionsnyheterna »

Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Information Coordinator

  • 2,802 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 4 månader sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.