Nyheter i Visma Advisor Period & År - december

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Under december månad så har vi kunnat bjuda våra användare av Visma Advisor Period & År på följande nyheter och förbättringar.

Nya bilagor för pågående arbeten med fastpris

Bilagorna Pågående arbete specifikation och Pågående arbete sammanställning finns nu tillgängliga. Pågående arbete specifikation använder du för att specificera och räkna på kostnader för pågående arbeten. När du lägger till den här bilagan skapas även Pågående arbete sammanställning. Denna bilaga uppdateras automatiskt med uppgifter från specifikationen och används för att sammanställa alla projekt och för att stämma av kontona för pågående arbete.

Förbättring – Ny ikon visar att systemet arbetar när kontroller körs
När kontrollerna körs visas nu en text och en snurrande ikon i Transaktionsanalys för att klargöra att systemet arbetar. När processen är klar visas ett meddelande.

Förbättring – Checklistan flyttad till sidopanelen
Checklistan för Balansavstämning och Resultatanalys har flyttats till sidopanelen. Öppna den genom att klicka på kommentarsikonen uppe till höger i fönstret och välja fliken Checklista. Du kan också öppna checklistan genom att klicka på dess ikon i översikten.

Ny funktionalitet – Visa kopplade kundkonton i årsredovisningen
Det är nu möjligt att se vilka kundkonton som har kopplats till fält med systemgenererade värden i Årsavslut – Årsredovisning.
Klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över ett fält med ett systemgenererat värde och välj Visa konton för att visa vilka kundkonton som kopplats till fältet.
Om det finns kopplade konton utan saldon kan du välja att visa även dessa genom att markera kryssrutan Inkludera kopplade konton utan saldon i dialogrutan som öppnas.

Ny funktionalitet – Exportera bokslutsverifikationer som SI-fil
Det är nu möjligt att överföra manuellt skapade och systemgenererade bokslutsverifikationer som en SI-fil från Visma Advisor Period & År till ett affärssystem som stödjer import av denna filtyp. Gå till Bokslutsverifikationer och välj Exportera bokslutsverifikationer som SI-fil för att starta processen. Endast verifikationer med statusen Ej överförd kommer att inkluderas i exportfilen.

Standardkontrollen Ovanligt stort antal transaktioner tas bort
Utifrån kundönskemål har vi gjort en ändring gällande standardkontrollen Ovanligt stort antal transaktioner. Den kommer inte längre att ingå i uppsättningen av standardkontroller som läggs till i nya företag och nya räkenskapsår. Inga befintliga kontrollresultat kommer att påverkas av denna ändring.
Kontrolltypen Ovanligt stort antal transaktioner kommer dock fortfarande att finnas kvar och du kan enkelt skapa en egen kontroll baserad på denna kontrolltyp.
Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Application Specialist Visma Online

  • 2,832 poäng 2k badge 2x thumb
  • Glad

Publicerades för 10 månader sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.