Nyheter i Visma Advisor Period & År - november

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 1 vecka sedan
Nu finns följande ny funktionalitet i Advisor Period & År:

Visa kopplade kundkonton i skatteberäkningen
Nu kan du se vilka kundkonton som har kopplats till fält med systemgenererade värden i Årsavslut – SkatteberäkningKlicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över ett fält med ett systemgenererat värde och välj Visa konton för att visa vilka kundkonton som kopplats till fältet. Om det finns kopplade konton utan saldon kan du välja att visa även dessa genom att markera kryssrutan Inkludera kopplade konton utan saldon i dialogrutan som öppnas.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 29,520 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 1 vecka sedan

  • 1

Var först med att svara!