Nyheter i Visma Advisor Period & År - november

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Nu finns följande ny funktionalitet och förbättringar i Advisor Period & År:

Förbättring – Stöd för alla räkenskapsår som slutar senast 2018-12-31
Från och med denna version (18-11-21) hanterar vi deklarationsblanketter och årsredovisning för räkenskapsår som slutar senast 2018-12-31.

Visa kopplade kundkonton i skatteberäkningen
Nu kan du se vilka kundkonton som har kopplats till fält med systemgenererade värden i Årsavslut – Skatteberäkning. Klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över ett fält med ett systemgenererat värde och välj Visa konton för att visa vilka kundkonton som kopplats till fältet. Om det finns kopplade konton utan saldon kan du välja att visa även dessa genom att markera kryssrutan Inkludera kopplade konton utan saldon i dialogrutan som öppnas.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,776 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 10 månader sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.