Nyheter i Visma Advisor Period & År - oktober

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Nu har vi släppt följande funktioner i Advisor Period & År:

Svara på kommentarer i Sidopanelen
Det är nu möjligt att svara på kommentarer i sidopanelen genom att klicka på svarsikonen till höger om en kommentar.

Kontoanalys har lagts till i Transaktionsanalys
Kontoanalys är nu tillgängligt i kontrollresultaten under Transaktionsanalys, där konton nu visas som blå länkar. När du klickar på dessa länkar visas en kontoanalys som innehåller alla de verifikationer som tillhör det valda kontot och perioden. Det går att ändra både konto och period inifrån kontoanalysen.

Ny kontroll - Momskontroll
De automatiska kontrollerna har utökats med den nya standardkontrollen Momskontroll. Den kontrollerar så att ingående och utgående moms har bokförts och med rätt belopp. Kontrollen sker per verifikation och omfattar alla konton som har inställning för moms i kontoplanen. Momskontroll har också lagts till som en ny kontrolltyp, vilket gör det möjligt att skapa egna momskontroller.

Stöd för N3B - delägare i handelsbolag

Blankett N3B används av juridisk person som är delägare i handelsbolag. På blanketten beräknas ägarens andel av det skattemässiga resultatet. Blanketten fylls i automatiskt via Årsavslut – Skatteberäkning – Övriga skattemässiga justeringar och avsnittet Andel i handelsbolag. Den färdigifyllda blanketten visas sedan under Årsavslut – Deklarationsblanketter. Är aktiebolaget delägare i flera handelsbolag så skapas flera instanser av N3B.

Lägg till kommentarer på konton och kontogrupper i Balansavstämning och Resultatanalys
Det är nu enklare än någonsin att dokumentera ditt arbete i Visma Advisor Period & År med vår nya kommentarsfunktion! Lägg till kommentarer till konton och kontogrupper genom att använda den nyligen tillagda sidopanelen eller klicka på kommentarsikonen i kolumnen Kommentarer i Balansavstämning – Översikt, Balansavstämning – Bilagor och Resultatanalys. Kommentarer skrivs vanligen i den pågående avstämningsperioden i dokumentationssyfte, men det är också möjligt att lägga till kommentarer i framtida, ännu ej startade perioder för att användas som påminnelser.

Kvalitetssäkring
Vi har lagt till funktionalitet för intern kvalitetssäkring, som du hittar i den nya kolumnen Kval. säkr., belägen till höger i Balansavstämning och Resultatanalys. Funktionen utgör ett stöd under byråns arbete med att dokumentera kvalitetssäkringen. Konton och kontogrupper kan tilldelas statusarna Godkänd eller Ej godkänd. Det finns också möjlighet att lämna en kommentar efter att ett konto eller en kontogrupp tilldelats statusen Ej godkänd.

Årsstämmoprotokoll (slutet av september)
Vi har lagt till dokumentet Årsstämmoprotokoll under Årsavslut – Årsredovisning. Välj dokumentet i dialogrutan som öppnas via knappen Lägg till, för att ange uppgifter om datum, närvarande, valda styrelsemedlemmar, utdelning, med mera. Hur protokollet ser ut med numrerade paragrafer ser du om du går till Visa årsredovisning eller om du skapar rapporten under Rapportcentral.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.