Nyheter i Visma Ekonomiöversikt - april/maj 2018

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Maj 
Nu finns det möjlighet att anpassa både resultatrapport och balansrapport eftersom du kan lägga till och redigera underrubriker. 

April 
Nyckeltalsrapporten har uppdaterats med nya nyckeltal: Avkastning på totalt kapital, Kapitalets omsättningshastighet, Varulagrets omsättningshastighet och Räntetäckningsgrad. 

Resultatrapport månad har uppdaterats med kolumnerna Budgetavvikelse och Ackumulerad budgetavvikelse. I dessa kolumner visas avvikelser mellan budgeterade värden och faktiskt resultat som procentsatser eller belopp.

Du hittar alltid informationen i Nytt i Visma Ekonomiöversikt » 
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.